Kalendář akcí: Publikace

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Anna Boučková: Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické

Knižní novinku Vydavatelství FF UK A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické uvede autorka Anna Boučková 4. prosince 2023 od 18:00 v pražském knihkupectví Juditina věž (Klub Za starou Prahu). Monografie je výsledkem autorčina bádání v rámci magisterkého studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK. Jak se v průběhu let proměňovala českobratrská architektura a její liturgický […]

Křest knihy: Optimální cenzurou bude kádrová politika

Kolektivní monografii s podtitulem Tisková politika v období tzv. normalizace 1968–1989 editovali dr. Petr Andreas z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a dr. Martin Štefek z Ústavu politologie FF UK. Křest se bude konat ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 17:30 v Čítárně Kampusu Hybernská, kde proběhne také diskuze s autory a prodej monografie za sníženou cenu. Autoři analyzují politické koncepce a přístupy ústředních politických a úředních orgánů […]

Týden humanitních věd: Prezentace vybraných knižních titulů nakladatelství Maraton

Filozofická fakulta UK zve na představení publikací nakladatelství Maraton, které se uskuteční 16. listopadu 2023 od 16:00 do 17:30 v hlavní budově FF UK (posluchárna P313, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1). Mladé nakladatelství Maraton se sídlem v Praze na Žižkově se profiluje ve sdělné a přitom čtivé knižní produkci faktografického, esejistického i beletristického rázu v historiografické, biografické, memoárové i deníkové oblasti dotýkající se všeho, […]

Studentská soutěž magisterských prací Nakladatelství Academia

Nakladatelství vyhlašuje 12. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Termín pro odevzdání všech náležitostí je 15. listopadu 2023. Soutěží se ve třech kategoriích: Humanitní a společenské vědy […]

Křest českého překladu románu lotyšské autorky Nory Iksteny Mateřské mléko

Ústav východoevropských studií FF UK zve na křest, který se bude konat ve čtvrtek 19. října 2023 od 19:00 hodin v Čítárně Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4, Praha 1). Knihu vydanou nakladatelstvím Paseka uvede překladatelka a studentka magisterského studia specializace lotyština na ÚVES Anna Sedláčková, redaktorka nakladatelství Paseka Magdaléna Hennerová a učitel lotyštiny na ÚVES Pavel Štoll. Ukázky z díla přečte herec […]

The Artful – Křest čtvrtého vydaní sborníku prací studentu Anglistiky

Pod záštitou Anglistického spolku Schwa vychází již čtvrté číslo umělecké sbírky The Artful, která obsahuje díla studentů, absolventů a pedagogů oboru Anglistika-amerikanistika. Křest se uskuteční 18. května 2023 v 19:00 v prostorách Kampusu Hybernská. Součástí večera bude čtení děl publikovaných autorů a k dostání budou i samotné sbírky, v nichž jsou texty v češtině i angličtině. Facebooková událost.

Prezentace knihy Chór a disonance. Česká literatura 1947–1963

Ústav české literatury a kultury FF UK zve na prezentaci knihy Chór a disonance nominovanou na cenu Magnesia Litera v kategorii Litera za naučnou literaturu. Na prezentaci promluví doc. Libuše Heczková a doc. Jan Wiendl z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK spolu s Vladimírem Papouškem, Jiřím Brabcem a Filipem Tomášem. Diskuze posluchačů se členy autorského týmu vítána. Na místě si bude možné knihu […]

Prezentace Kompendia německé literatury českých zemí

Germanisté z FF UK ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a nakladatelstvím Academia připravili českou verzi dosud nejobšírnější publikace o německé literatuře Čech, Moravy a „rakouského“ Slezska. Německý originál knihy byl publikován v roce 2017 v prestižní řadě nakladatelství Metzler a je reprezentativním kolektivním dílem současné české i zahraniční germanistiky zabývající se německy psanou literaturou českých zemí. Redaktory českého vydání jsou dr. […]

Hebrejština NEJEN pro samouky

Katedra Blízkého východu FF UK zve na prezentaci nové učebnice moderní izraelské hebrejštiny, jejíž autorkou je absolventka FF UK Lucie Smejkalová. Součástí prezentace bude diskuse, jíž se zúčastní zástupci nakladatelství LEDA a pedagogové, kteří hebrejštinu vyučují na programu Hebraistika a židovská studia. Debatu moderuje doc. Daniel Boušek (KBV FF UK).

Machiavelliho Vladař a Rousseauovy Rozpravy. Představení nových překladů

Machiavelliho Vladař jednou provždy změnil náš způsob uvažování o povaze politiky, ať už na něj nahlížíme z jakýchkoli pozic. Rousseauovy Rozpravy zase trvale změnily naše uvažování o demokracii. Obě základní díla moderní politické teorie vycházejí v nových, odborně fundovaných a komentovaných překladech, s doprovodnými texty, které je zasazují do kontextu doby, autorova života a současného bádání. Knihy představí překladatelé Jan Bíba (Ústav […]