Kalendář akcí: Publikace

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Before Tito. The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)

The Institute of the World History of the Faculty of Arts cordially invinites you to attend a presentation by Stefan Gužvica on his book „Before Tito. The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)“. The time of the Great Purge in the Soviet Union has been one of the most controversial and under-researched periods in the […]

B. J. Novak: Řidič sanitky, Johnny Depp a tajemství krabice s cereáliemi

Mají afričtí vojenští vůdci Twitter? Jak dopadne odvetný závod mezi želvou a zajícem? A proč se Johnny Depp zabil? Úsměvná, provokativní, romantická i lehce absurdní povídková sbírka herce a komika B. J. Novaka, která se šest týdnů držela na žebříčku bestsellerů New York Times, nabízí odpověď nejen na tyto otázky. Novakovy texty spojuje nadsázka a […]

Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky

Kniha, věnovaná působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992, nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako komplexní fenomén poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Jeho povaha je určována především mnoha ambivalencemi: Laterna magika je jak fragmentární, tak celistvá, […]

Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě

Jaká je hodnota krajiny? Jaké svědectví o středověké společnosti přináší archeologie? Rozhovory s profesorem Janem Klápště, předním evropským archeologem středověku, se dotýkají široké palety otázek spojujících středověk se současností. Kniha je poutavým svědectvím o celoživotním hledání cest k pochopení proměn středověké společnosti a krajiny. Jelikož ale minulosti klademe jen ty otázky, které jsou aktuální pro nás, nabízí […]

Kolektivní publikace o jazykových přejímkách L’emprunt en question(s)

Se zastoupením FF UK vyšla v prestižním francouzském nakladatelství kolektivní publikace o jazykových přejímkách L’emprunt en question(s). Výsledek letité práce mezinárodního badatelského týmu EmpNéo, jenž se zabývá výzkumem neologických přejímek v několika evropských jazycích. Editoři publikace: Alicja Kacprzak, Radka Mudrochová, Jean-François Sablayrolles

Knihex 2019

Vydavatelství FF UK se se svým stánkem představí na knižním jarmarku pod širým nebem. Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře, ať už letní venku u řeky, nebo zimní pěkně v teple. Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé, již živě konverzují se svými čtenáři. Knihex je místo, kde […]

Petr Hlaváček: Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace

Prezentace nové knihy Petra Hlaváčka „Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace“ (Praha, 2019). Publikace připomíná formou kulturně-historické eseje osobnost luteránského kazatele a teologa Johanna Mathesia (†1565), někdejšího faráře v krušnohorském Jáchymově. Autor vede jakožto koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR.

Book Me 2019

Na konci dubna se v Kampusu Hybernská můžete těšit na výběr aktuální české i zahraniční literatury z oblasti hudby, filmu, divadla, tance a fotografie a také na doprovodný program k tématu publika.

Kniha z kina: minifestival v Ponrepu

Knižní minifestival konající se v kině, v předsálí a v kavárně Ponrepo, na kterém se představí Vydavatelství FF UK / Institut umění – Divadelní ústav / Národní filmový archiv / Knihovna Václava Havla / Nová beseda / NAMU – Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze / Bylo nebylo / Take Take Take / Památník národního písemnictví a další. V krátkých […]

Knihex 08

Setkání nakladatelů a čtenářů pod širým nebem. Knihex umožňuje kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den – návštěvníci můžou pobýt […]