Kalendář akcí: Publikace

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky

Kniha, věnovaná působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992, nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako komplexní fenomén poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Jeho povaha je určována především mnoha ambivalencemi: Laterna magika je jak fragmentární, tak celistvá, […]

Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě

Jaká je hodnota krajiny? Jaké svědectví o středověké společnosti přináší archeologie? Rozhovory s profesorem Janem Klápště, předním evropským archeologem středověku, se dotýkají široké palety otázek spojujících středověk se současností. Kniha je poutavým svědectvím o celoživotním hledání cest k pochopení proměn středověké společnosti a krajiny. Jelikož ale minulosti klademe jen ty otázky, které jsou aktuální pro nás, nabízí […]

Kolektivní publikace o jazykových přejímkách L’emprunt en question(s)

Se zastoupením FF UK vyšla v prestižním francouzském nakladatelství kolektivní publikace o jazykových přejímkách L’emprunt en question(s). Výsledek letité práce mezinárodního badatelského týmu EmpNéo, jenž se zabývá výzkumem neologických přejímek v několika evropských jazycích. Editoři publikace: Alicja Kacprzak, Radka Mudrochová, Jean-François Sablayrolles

Knihex 2019

Vydavatelství FF UK se se svým stánkem představí na knižním jarmarku pod širým nebem. Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře, ať už letní venku u řeky, nebo zimní pěkně v teple. Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé, již živě konverzují se svými čtenáři. Knihex je místo, kde […]

Petr Hlaváček: Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace

Prezentace nové knihy Petra Hlaváčka „Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace“ (Praha, 2019). Publikace připomíná formou kulturně-historické eseje osobnost luteránského kazatele a teologa Johanna Mathesia (†1565), někdejšího faráře v krušnohorském Jáchymově. Autor vede jakožto koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR.

Book Me 2019

Na konci dubna se v Kampusu Hybernská můžete těšit na výběr aktuální české i zahraniční literatury z oblasti hudby, filmu, divadla, tance a fotografie a také na doprovodný program k tématu publika.

Kniha z kina: minifestival v Ponrepu

Knižní minifestival konající se v kině, v předsálí a v kavárně Ponrepo, na kterém se představí Vydavatelství FF UK / Institut umění – Divadelní ústav / Národní filmový archiv / Knihovna Václava Havla / Nová beseda / NAMU – Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze / Bylo nebylo / Take Take Take / Památník národního písemnictví a další. V krátkých […]

Knihex 08

Setkání nakladatelů a čtenářů pod širým nebem. Knihex umožňuje kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den – návštěvníci můžou pobýt […]

Prezentace českého vydání knihy Věda a diplomacie: Nový rozměr mezinárodních vztahů

U příležitosti českého vydání knihy Věda a diplomacie: Nový rozměr mezinárodních vztahů vystoupí ve Francouzském institutu autor knihy Pierre-Bruno Ruffini, profesor ekonomie na Univerzitě v Le Havru a bývalý vědecký rada Francouzských velvyslanectví v Ruské federaci a v Itálii. Knihu přeložil Tomáš Duběda (Ústav translatologie FF UK) a předmluvu k ní napsal Jiří Drahoš. Prezentace a následná panelová diskuse […]

Křest knih Made in Korea a Zápisky za hranicí uvěřitelného

18. 5. 2018 proběhne v Literární kavárně v Týnské ulici od 18:00 křest koreanistických knih Made in Korea a Im Pang, Zápisky za hranicí uvěřitelného.