Kalendář akcí: Calls for papers

Probíhající akce

Výzva k publikaci v CASALC Review

Vážené autorky, vážení autoři, rády bychom vás informovaly o možnosti publikovat vámi napsané texty v odborném časopise CASALC Review. V současné době připravujeme číslo 1/2021. CASALC Review je recenzované periodikum vydávané Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (CASAJC), jehož cílem je vytvořit prostor pro sdílení odborných zkušeností a poznatků o výuce cizích jazyků na […]

Proběhlé akce

CFP: Multimedia Encounters: Experimental Approaches to Ethnographic Research

The UCL Multimedia Anthropology Lab is inviting submissions for our upcoming conference, Multimedia Encounters: Experimental Approaches to Ethnographic Research. The conference will take place online in January 2021 and will be accompanied by an exhibition. The deadline for submissions of abstracts is the 2nd of December 2020.

Call for papers. Vítr stepí, hradby oáz II: Příspěvky k dějinám a kultuře Střední Asie

Kolokvium „Vítr stepí, hradby oáz“ si bere za cíl spojit v Česku působící badatele z různých oborů, zabývající se dějinami a kulturou Střední Asie i sousedních regionů. Vítány jsou příspěvky širokého spektra badatelů, kteří se zabývají oblastí z pohledu archeologie, historie, dějin umění, jazykovědy či etnologie. Kolokvium se bude konat 25. listopadu 2020 formou videokonference. Budeme se těšit na […]

CFP: Doktorandská konference Genderové perspektivy v humanitních vědách

Konference je organizována jako připomínka dvoustého výročí narození Boženy Němcové (1820–1862), spisovatelky, jejíž život a tvorba se vždy využívaly k mnoha různým cílům, podrobovaly různým výkladům. Její osobnost si mnozí přivlastňovali jako zvláštní druh privilegia a během dvou staletí od smrti se vytvářel její neobvykle silný národní a životní mýtus, v němž se mísí touhy a fakta, […]

Odloženo: Dny kulturní lingvistiky 2020

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce odložena. Konference se bude pravděpodobně konat v květnu 2021. Více informací o změně data konání najdete na webu pořadatele. Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí. Děkujeme za pochopení. — Milí […]

Call for Abstracts na druhý ročník mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru

Vyhlašujeme Call for Abstracts na druhý ročník mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru na téma „Vystavování minulosti“. Konference se bude konat 22.–23. října 2020 v Praze. Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě […]

Automatic Autonomia

Dvoudenní kolokvium k 30. výročí tzv. sametové revoluce, které se hodlá zamýšlet nad možnostmi odporu a aktivismu v dnešním světě plně „automatizovaných“ společenských vztahů – pokrytá témata zahrnují: AI, akceleracionismus, eko-aktivismus, post-humanismus, post-kapitalismus, surrealismus všední praxe, atd. Zahraničními hosty budou Carla Bergman (Kanada), Primož Krašovec & Miroslav Griško (Slovinsko). Součástí doprovodného programu bude přehlídka experimentálních filmů (sobota 16.11.) […]

CFP – Konference mladých slavistů

Již patnáctý ročník Konference mladých slavistů, tentokrát na téma: „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů“, se uskuteční 19.–20. března 2020. Možnost přihlásit se máte do 20. prosince 2019! Sekce konference: JAZYK – LITERATURA – HISTORIE – OSTATNÍ – POSTERY Cílem akce je umožnit setkávání mladých odborníků do 35 let, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich […]

CFP Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO

Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO si klade zacíl věnovat se problematice moderních utopií v Americe i Evropě, a to napříč vědeckými disciplínami.

Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch

Workshop „Latinská Amerika na švu velkých epoch“ se uskuteční v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě. Věnuje se zkoumání forem sebeuvědomění a sebeutváření (autopoiesis), přičemž se mimo jiné dovolává i Hegelovy filosofie, jíž je v roce 2019 věnováno na FF UK několik akcí. Studium literatury a kultury Latinské Ameriky přináší pohled nejen […]

Studentská konference „Evoluce politiky“

Je tu druhý ročník Studentské konference! Tentokrát s názvem „Evoluce politiky“. Leží vám v šuplíku zajímavý výzkum nebo se vám povedla závěrečná práce? Stejně jako v minulém roce máte možnost prezentovat vaši závěrečnou práci, či výzkum. Vaše abstrakty zasílejte na info@ssiips.cz, deadline je 31. 3. 2019. Budeme se těšit na vaše příspěvky! Více informací naleznete na www.ssiips.cz/konference.