Kalendář akcí: Calls for papers

Probíhající akce

Výzva k publikaci v CASALC Review

Vážené autorky, vážení autoři, rády bychom vás informovaly o možnosti publikovat vámi napsané texty v odborném časopise CASALC Review. V současné době připravujeme číslo 1/2021. CASALC Review je recenzované periodikum vydávané Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (CASAJC), jehož cílem je vytvořit prostor pro sdílení odborných zkušeností a poznatků o výuce cizích jazyků na […]

Proběhlé akce

Cena F. X. Šaldy: zahájení výstavy a scénické čtení

Od 18 hodin proběhne ve 4. patře hlavní budovy Filozofické fakulty UK zahájení výstavy Laureáti Ceny F. X. Šaldy. Následně se od 19 hodin v místnosti č. 429 uskuteční speciální repríza scénického čtení divadla Masopust „Z F. X. Š.“ vytvořeného pro Revolver Revue (dramaturgie Tereza Marečková / režie Ivana Uhlířová / hudba Ivan Acher / účinkují Ivana Uhlířová […]

CfP: Urban Language Research 2018

Urban Language Research 2018 Variation – Contact – Perception An International Conference at the University of Graz 31 October – 03 November Plenary speakers: David Britain, Barbara Johnstone, Paul Kerswill, Sali A. Tagliamonte, Evelyn Ziegler In modern variationist and sociolinguistic studies, analyses of the repertoires of speakers in urban areas and the linguistic varieties and […]

CfP Tigridovo svědectví dvacátého století: konference ke 100. výročí narození Pavla Tigrida

Historické muzeum Národního muzea a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou k aktivní účasti na konferenci ke 100. výročí narození Pavla Tigrida – Tigridovo svědectví dvacátého století. Bude se konat 24. října 2017 v Národním památníku na Vítkově. Konference se koná za podpory projektu Evropské unie Horizont 2020. Konference představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, […]

Soutěž projektu COURAGE: Otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů

V rámci projektu COURAGE byla vypsána otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů Kultura jako hnutí odporu v bývalých socialistických zemích východní Evropy. Hledají se vysoce kvalitní dokumentární filmy, schopné přimět k zamyšlení a zaujmout široké publikum. facebookový profil

CfP: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers

Tématem workshopu, který pořádá Středisko ibero-amerických studií FF UK (SIAS FF UK), Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), Ústav dějin umění Akademie věd ČR (ÚDU AV ČR) a Univerzita ve Valladolidu, je fenomén kláštera v co nejširší, interdisciplinární perspektivě a s ním spjatá témata jako identita, hranice či migrace. Cílem setkání je prozkoumat společné badatelské […]

CfP: Republicanism in the History of Political Philosophy and Today

3rd Biennial Ideas in Politics Conference Republicanism in the History of Political Philosophy and Today Prague – November 3rd–4th, 2017 Call for papers The current surge of political populism across the Western world may be interpreted not only as a sign of the collapse of the post-Cold War (neo-)liberal consensus but also as a symptom of a […]

CfP: Regions of Strategic Importance: geographical spaces, cultural and political constructs, and analytical tools

Conference venue: Charles University, Prague, Czech Republic Date: December 7–9, 2017 Deadline for submitting proposals: May 20, 2017 The “Regions of Strategic Importance” conference will inaugurate the establishment of the Institute for the Study of Strategic Regions and delineate its research agenda in relation to Charles University’s broader academic endeavors in the fields of social […]

CfP: Za obzory revoluce v Rusku: narativy, prostory koncepce – 100 let od události

Spolek studentů historie FF UK ve spolupráci s Filozofickou fakulty Univerzity Karlovy, Institutem pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Filosofickým ústavem Akademie věd ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů vyhlašuje následující Call for Papers: Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru […]

Prezentace Akademického centra Borise Němcova pro studium Ruska

Ústav východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Fond Borise Němcova za svobodu srdečně zvou na prezentaci Akademického centra Borise Němcova pro studium Ruska na FF UK a následnou diskuzi na téma perspektiv výzkumu východní Evropy. s úvodním slovem vystoupí: Žanna Němcovová (zakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu) Marek Příhoda (ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK) […]

CfP: Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení

Politické myšlení jako akademická disciplína spočívá z velké části v práci s historickými texty. Na základě jejich analýzy se různí badatelé snaží dozvědět něco o názorech dotyčných autorů, o dějinách myšlení, či o dnešním světě. Otázkou však zůstává, jak k těmto textům přistupovat, do jaké míry lze vypracovat obecnou metodu jejich interpretace a jaký je jejich vztah k současnému politickému […]