Archiv

Proběhlo slavnostní zakončení odborných stáží 24 hodin s FF UK

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy dr. Jan Bičovský předal certifikáty úspěšným absolventům stáží 24 hodin S FF UK 6. 1. 2017.

Nadaní středoškolští studenti poznávali Filozofickou fakultu UK

Na podzim 2013 probíhal druhý ročník odborných stáží pro středoškolské studenty s názvem 24 hodin s FF UK. Do aktivity se zapojilo čtrnáct kateder a ústavů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejichž zástupci účastníkům umožnili seznámit se s podobou vysokoškolského studia, přiblížili jim tematickou náplň vybraných oborů a představili unikátní informační zdroje.