Proběhlo slavnostní zakončení odborných stáží 24 hodin s FF UK

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy dr. Jan Bičovský předal certifikáty úspěšným absolventům stáží 24 hodin S FF UK 6. 1. 2017.

Možnost absolvovat odbornou stáž nabízí FF UK středoškolským studentům od roku 2012. V letošním akademickém roce se do projektu zapojilo 19 fakultních kateder a ústavů a stáží se zúčastnilo 40 stážistů z celé České republiky.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK