Archiv

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK vypsalo jednosemestrální kurz Management vědy a inovací

Volitelný předmět Management vědy a inovací se opakuje v zimním i letním semestru. Jeho zkrácená verze MVI UIS byla vytvořena pro potřeby projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651. Výuka probíhá distančně.

Proběhne workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge

Workshop s Cambridge Entreprise (transferová kancelář University of Cambridge), určený odborníkům z humanitních a sociálně-vědních oborů, proběhne 30. listopadu. Bude zaměřen na konzultační služby pro externí subjekty, které jsou významnou možností přenosu znalostí a zvyšují dopad výzkumu na společnost.