Archiv

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK nabízí volitelné kurzy na letní semestr 2023/2024

Hledáte volitelné kurzy, které vám otevřou nové obzory? Odborníci z praxe otevírají kurzy zaměřené na praktické rozvíjení podnikavosti, inovativního myšlení, spolupráce a posunování vědy do praxe. Kurzy jsou vhodné pro všechny studující UK napříč obory a fakultami.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK pořádá „Ideathon: Časované bomby naší společnosti“

Akce, která se bude konat 6.–7. prosince 2023 v Kampusu Hybernská, se zaměřuje na hledání řešení časovaných bomb, které tikají na pozadí naší společnosti. Účastníci si v rámci programu prakticky vyzkouší ideační a foresightové metody. Účastnit se mohou všichni studenti a studentky, zaměstnanci a zaměstnankyně UK i zájemci z řad veřejnosti.

Zajímá vás, jak může být podnikání společensky prospěšné? Zapojte se do workshopu Centra pro přenos poznatku a technologií UK

V rámci série Inovačních workshopů UK se 28. listopadu 2023 od 9:00 do 12:00 v Kampusu Hybernská uskuteční dílna na téma „Sociální podnikání: Co to je a jak začít?“. Workshop je určený všem podnikavým studentům i zaměstnancům Univerzity Karlovy napříč obory a fakultami, absolventům i veřejnosti.

Zajímají vás praktické možnosti uplatnění vašeho výzkumu? Navštivte interaktivní seminář určený pro členy akademické obce FF UK

Seminář FF UK a Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) nazvaný Vaše výzkumné téma: Uplatnění, o kterém jste možná nepřemýšleli je určený pro mladé i zkušené vědce, doktorandy, postdoktorandy i podpůrné administrativní pracovníky z FF UK. Konat se bude 29. listopadu 2023 od 13:00 do 14:30 v hlavní budově FF UK v místnosti P326.

Zapište se do kurzů Centra pro přenos poznatků a technologií UK

Kurzy jsou určené pro studenty, doktorandy, vědce i další zaměstnance Univerzity Karlovy, stejně jako pro širokou veřejnost v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV). V zimním semestru 2023 se otevírají kurzy Management vědy a inovací, Rozjeď projekt, Podnikni to! na UK, Živá laboratoř spolupráce, Násilí v blízkých vztazích a Systémová změna.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK vypsalo jednosemestrální kurz Management vědy a inovací

Volitelný předmět Management vědy a inovací se opakuje v zimním i letním semestru. Jeho zkrácená verze MVI UIS byla vytvořena pro potřeby projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651. Výuka probíhá distančně.

Proběhne workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge

Workshop s Cambridge Entreprise (transferová kancelář University of Cambridge), určený odborníkům z humanitních a sociálně-vědních oborů, proběhne 30. listopadu. Bude zaměřen na konzultační služby pro externí subjekty, které jsou významnou možností přenosu znalostí a zvyšují dopad výzkumu na společnost.