Centrum pro přenos poznatků a technologií UK vypsalo jednosemestrální kurz Management vědy a inovací

Management vědy a inovací je jednosemestrální volitelný předmět opakující se v zimním i letním semestru. Jeho zkrácená verze MVI UIS byla vytvořena pro potřeby projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651.

OBSAH VÝUKY: 

  • Úvod
  • Základy transferu znalostí a technologií
  • Ochrana duševního vlastnictví ve VVI
  • Business model. Business plan. Spin-out
  • Příprava vlastního Lean canvas
  • Komunikační dovednosti
  • Team & time management

FORMA VÝUKY: distanční výuka – výukové texty, videa a webináře v Moodle UK

ČASOVÁ DOTACE: 42 hodin

ZAKONČENÍ: test po každém modulu

ZAJIŠTĚNÍCentrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.

Kurz se uskuteční v anglickém jazyce.

ORGANIZACE / KONTAKT:

Ing. Marie Katakalidisová | marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz | tel. +420 224 491 452

Ing. Petra Práglová | petra.praglova@ruk.cuni.cz | tel. +420 224 491 255


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK