Zajímá vás, jak může být podnikání společensky prospěšné? Zapojte se do workshopu Centra pro přenos poznatku a technologií UK

V rámci série Inovačních workshopů UK se 28. listopadu 2023 od 9:00 do 12:00 v Kampusu Hybernská uskuteční dílna na téma „Sociální podnikání: Co to je a jak začít?“. Workshop je určený všem podnikavým studentům i zaměstnancům Univerzity Karlovy napříč obory a fakultami, absolventům i veřejnosti.

Workshopem provedou experti z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Jana Kadláčková a Karel Gregor. O své zkušenosti se také podělí zakladatel sociálního podniku Květná Zahrada Ferdinand Raditsch a zakladatelka a vedoucí interního rozvoje v sociálním podniku Kokoza Lucie Matoušková Lankašová.

Během dílny se účastníci dozví, co všechno spadá pod pojem sociální podnikání, jak funguje financování sociálního podniku a kde vzít na sociální podnikání finance. Mimo to lektoři vysvětlí, jak se zorientovat v právním ukotvení sociálního podnikání, což může pomoci se sestavením podnikatelského plánu, aby odrážel principy sociálního podnikání.

Registrovat se můžete zde.


Související články