Proběhne workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge

Konzultační služby pro externí subjekty jsou významnou možností přenosu znalostí a zvýšení dopadu výzkumu na společnost.

Chcete se inspirovat, jak funguje přenos poznatků do praxe prostřednictvím konzultačních služeb na jedné z nejlepších univerzit světa, University of Cambridge?

Chcete se seznámit s konkrétními příklady z praxe poskytování konzultantských služeb univerzitními akademickými pracovníky?

Máte zájem navázat či prohloubit spolupráci se soukromou sférou, veřejným sektorem nebo územní samosprávou a nabídnout jim svoji expertízu?

Chcete se dozvědět, jakou podporu při poskytování konzultačních služeb vám může poskytnout administrativa univerzity?

Zveme vás, vědecké pracovníky a zainteresované doktorandy, na odborný workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge, jedné z nejlepších univerzit světa, cílený na odborníky z humanitních a sociálně-vědních oborů.

termín | čtvrtek 30. listopadu 2017, 9.30–2.30
místo konání | Ovocný Trh 3–5, Praha 1: Karolinum, Velká zasedací síň, 2. patro
přednášející | PERI CIHAN, Consultancy Manager, Cambridge Entreprise
jazyk | angličtina
přihlašování | do 22. listopadu e-mailem na transfer@ff.cuni.cz
kapacita | 25 míst

příklady případových studií

pozvánka v PDF

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

koordinátorky přenosu poznatků na Filozofické fakultě UK: Zdeňka Filipová, Veronika Nováková, Hana Bednářová
e-mail: transfer@ff.cuni.cz

Ivana Sýkorová, specialistka humanitního a společenskovědního přenosu poznatků, CPPT UK
e-mail: ivana.sykorova@ruk.cuni.cz
tel.: 224 491 209


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK