Archiv

Five-Day Festival Kafkus Hybernská 2024 Will Reveal the Mysterious, Merry, and Mischievous Face of Franz Kafka

On 19–23 March 2024, Campus Hybernská will be transformed into a space based on Kafka’s topology in his prose and diaries and a laboratory searching for the essence of Kafka’s genius. Stage readings, panel discussions, educational workshops, pop-up galleries, site-specific performances, and musical performances will all aim to bring Kafka’s unique mythology to life.

Připojte se k odkrývání tajuplné, veselé a šibalské tváře Franze Kafky a jeho díla na pětidenním festivalu Kafkus Hybernská 2024

Prostory Kampusu Hybernská se 19.–23. března 2024 přetvoří v místa vycházející z topologií Kafkovy prózy i deníků, ale také v laboratoř pátrající po podstatě Kafkova génia. Scénická čtení, panelové diskuze, vzdělávací workshop, pop-up galerie, site-specific performance či hudební vystoupení prolnou Kafkovu mytologii s realitou dnešní Prahy.

The World of Literature Magazine Published a Special Issue “Kafka en Hispanoamérica” Dedicated to the 100th Death Anniversary of Franz Kafka

The special issue published in Spanish contains more than twenty studies focusing on the presence of Kafka’s work in the Hispano-American literature of the 20th and 21st century. The studies were written by renowned authors from eight countries from Europe and America. The editor of this issue is Prof Anna Housková from the Department of Romance Studies at CU FA.

K nadcházejícímu stému výročí úmrtí Franze Kafky vyšlo zvláštní číslo časopisu Svět literatury „Kafka en Hispanoamérica“

Zvláštní číslo vydané ve španělštině soustředí přes dvacet studií věnovaných přítomnosti Kafkova díla v hispanoamerické literatuře 20. a 21. století. Přispěli do něj renomovaní autoři z osmi zemí evropského a amerického kontinentu. Editorkou hispanistického čísla je prof. Anna Housková z Ústavu románských studií FF UK.

Josef Čermák: „I do daleka vede cesta…“

Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Výbor zachycující autorovo celoživotní dílo (nejstarší ze studií je z roku 1949, nejmladší pak z roku 2015) bude pro mnohé nepochybně překvapením. Soustředěním dosud rozptýlených a často nesnadno dostupných textů se konečně dostává zřetelnějších kontur osobnosti, […]

Historie – Otázky – Problémy 2013/1

NOVINKA * Historie – Otázky – Problémy 2013/1 (FF UK, Praha 2013, ISSN 1804-1132, 240 s., 230 Kč) * První číslo pátého ročníku časopisu Historie – Otázky – Problémy přináší studie a materiály, jejichž společným jmenovatelem jsou nové přístupy bádání na poli židovských studií. Ačkoli texty mají široký rozptyl v čase i prostoru, hlavním záměrem této publikace je seznámit čtenáře s tématy, […]