Historie – Otázky – Problémy 2013/1

NOVINKA * Historie – Otázky – Problémy 2013/1 (FF UK, Praha 2013, ISSN 1804-1132, 240 s., 230 Kč) * První číslo pátého ročníku časopisu Historie – Otázky – Problémy přináší studie a materiály, jejichž společným jmenovatelem jsou nové přístupy bádání na poli židovských studií. Ačkoli texty mají široký rozptyl v čase i prostoru, hlavním záměrem této publikace je seznámit čtenáře s tématy, která geograficky příslušejí do střední Evropy a jsou pro danou disciplínu klíčová. Pozornost je věnována i otázkám, jež byly dlouhodobě přehlíženy, jako je málo známá problematika perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války či analýza negativních stereotypů Židů v české próze. Mezi články věnovanými literatuře najdeme pak i nejnovější poznatky bádání o Franzi Kafkovi či rozbor židovské mystiky v díle polského básníka Aleksandra Wata. Přínos k aktuálním diskusím o mezináboženském dialogu představuje stať zkoumající vztah Franze Werfela ke křesťanství a židovství. Izraelská studia jsou zde zastoupena anglicky psaným příspěvkem vykreslujícím pojetí identity v komunitě argentinských Židů. Úvodem publikace je představen aktuální vývoj na poli židovských a izraelských studií a texty již tradičně završuje seznam a anotace kvalifikačních tematicky spřízněných prací vzniklých na FF UK.