Archiv

Během šestého ročníku Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská se návštěvníci vydali na „Cestu do středu Evropy“

Na festivalu 26. září 2023 představili organizátoři z Library of Languages / Knihovny řečí a Zastoupení Evropské komise v ČR jazykovou diverzitu středoevropského areálu prostřednictvím tradičně bohatého programu. Letošní ročník navštívilo přes 1 500 lidí.

Letos dostanou více prostoru jazyky střední Evropy, popisuje blížící se Evropský den jazyků dr. Michal Láznička

Akademik z Ústavu obecné lingvistiky FF UK se podílí na organizaci šestého ročníku festivalu jazyků, který se uskuteční 26. září 2023 již tradičně v Kampusu Hybernská. Akci spolupořádá Library of Languages FF UK a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Library of Languages zve na 6. ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků

Letošní ročník festivalu s podtitulem „Cesta do středu Evropy“ se uskuteční 26. září 2023 v Kampusu Hybernská, který se uskuteční ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Letošním zastřešujícím tématem jsou jazyky střední Evropy. Program začíná v 9:00 a probíhá po celý den.

Každých čtrnáct dní vymře jeden jazyk. I proto se na FF UK zrodila platforma Library of Languages, která malým jazykům pomáhá růst

„Jazyková diverzita se rapidně zmenšuje a zaniká stejně jako rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Je to téma, které není tak mediálně pokryté, ale je srovnatelně závažné,“ říká jedna ze zakladatelů Knihovny řečí dr. Eva Lehečková. Platforma podporuje studium a propagaci malých jazyků na FF UK a nabízí tipy a motivaci, jak u učení cizí řeči s úspěchem vydržet.

Na výstavě Z rodinného alba pořádané Památníkem národního písemnictví se podíleli lingvisté z Filozofické fakulty UK

Centrální část expozice, která představí příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, připravil dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oceláková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK. Multižánrová expozice je v Letohrádku Hvězda k vidění do 8. září.