Letos dostanou více prostoru jazyky střední Evropy, popisuje blížící se Evropský den jazyků dr. Michal Láznička

Akademik z Ústavu obecné lingvistiky FF UK se podílí na organizaci šestého ročníku festivalu jazyků, který se uskuteční 26. září 2023 již tradičně v Kampusu Hybernská. Akci spolupořádá Library of Languages FF UK a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Podtitulem letošního Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská (EDJ) je „Cesta do středu Evropy“. Jaké jazyky se představí?

Vzhledem k letošnímu tématu dostaly skutečně více prostoru jazyky středoevropského areálu. Oproti předchozím ročníkům je tak na programu například bavorština, kašubština či těšínské nářečí. Z dalších středoevropských jazyků se představí mimo jiné jidiš, polština či romština. V nabídce jsou jako každý rok i jazyky „mimo téma“, například irština nebo jakutština.

Na co všechno dalšího se mohou účastníci těšit?

Vedle jazykových minilekcí, které zajišťují specialisté z Filozofické fakulty UK, jsou na programu různé workshopy, přednášky a výstavy. Například na workshopech organizovaných Ústavem translatologie si účastníci vyzkouší přípravu titulků a dozví se o práci komunitních tlumočníků. Velice si ceníme toho, že naším partnerem je i letos Zastoupení Evropské Komise v ČR, které v rámci EDJ pořádá speak dating, v němž si návštěvníci mohou vyzkoušet velmi krátké konverzace s lektory jazyků Evropské unie. Na základě této spolupráce se v programu letos objevila novinka, na kterou se velmi těšíme, v podobě hospodského kvízu. Půjde o klasický formát hospodského kvízu pro šestičlenné týmy, který bude tematicky zaměřený na jazyky. V nabídce je také jazyková únikovka Poslední mluvčí, autorský projekt Library of Languages, která je zaměřená na vztah jazyka, myšlení a vnímání okolního světa. Únikovka je v provozu i během roku, a to v rámci vzdělávacího centra Didaktikon. Vedle toho jsou v odpoledním bloku připraveny přednášky týkající se například osvojování hláskového systému či vzájemného kontaktu češtiny a němčiny.

Pro koho je tato akce určená?

EDJ je tradičně rozložen do dvou bloků. Dopolední část přibližně do 14:00 je otevřena školám, odpolední blok je určený pro širokou veřejnost se zájmem o jazyky a kultury nejen středoevropského prostoru.

Oslavy se ponesou také ve znamení 100 let polonistiky na FF UK. Jak toto výročí připomene EDJ? 

Významná část programu právě na toto výročí navazuje. Ještě před hlavním programem, tedy na 25. září, si polonisté z FF UK připravili městskou hru Polské stopy v Praze. Díky Polskému institutu najdou návštěvníci v programu workshop zaměřený na kašubštinu, zpívání v jidiš či polské lekce pro mladší žáky od 8 do 15 let. V rámci této spolupráce je také zajištěno hudební vystoupení polsko-české zpěvačky a cellistky Doroty Barové – známé z dua Tara Fuki – na oficiálním zakončení akce.

Library of Languages festival pořádá každoročně od roku 2018. Jak se za tu dobu proměnil?

Jsem rád, že můžu konstatovat, že si za posledních pár let festival udělal jméno mezi (nejen) pražskými školami. Zájem dokonce přesahuje kapacity akce, proto jsme v letošním roce přistoupili k tomu, že velká část programu pro školy je na rezervaci. Také se nám podařilo navázat oboustranně výhodnou spolupráci se Zastoupením Evropské komise.

Na co se na letošním EDJ nejvíce sám těšíte?

Jako nepravidelný účastník kvízů jsem velmi zvědavý na jazykový kvíz. Protože se ve volných chvílích věnuju velmi amatérskému samostudiu polštiny, mám také radost z programu spojeného s výročím pražské polonistiky.


Mgr. Michal Láznička, Ph.D., na FF UK absolvoval magisterské studium českého jazyka v kombinaci s turkologií a následně doktorské studium obecné lingvistiky. V současnosti působí na Ústavu obecné lingvistiky FF UK, kde se věnuje usage-based lingvistice, kombinaci korpusových a experimentálních metod, variaci v gramatických konstrukcích, frekvenčním efektům a jazyku v afázii.


Library of Languages FF UK je popularizační a vzdělávací platforma, která si klade za cíl rozšiřovat povědomí o takzvaných malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na Univerzitě Karlově a rozvíjet jeho kvalitu a dále stimulovat profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými jazykovými kompetencemi. Název platformy (v překladu „Knihovna řečí“) vychází z unikátního postavení a společenské role FF UK coby instituce, na níž se oborově či neoborově vyučuje více než 70 živých a mrtvých jazyků celého světa. Podpora studia a výuky těchto jazyků v ČR je jedním z prvořadých společenských úkolů FF UK.


Štěpánka Zelenková Semecká, Michal Otáhal


Související články