Na výstavě Z rodinného alba pořádané Památníkem národního písemnictví se podíleli lingvisté z Filozofické fakulty UK

Centrální část expozice, která představí příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, připravil dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oceláková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK. Multižánrová expozice je v Letohrádku Hvězda k vidění do 8. září.

Akademici z FF UK se podíleli na expozici s názvem „Les indoevropských jazyků“ a akustické instalaci s vývojem slova „bratr“ v různých indoevropských jazycích. Celá výstava prostřednictvím invenčně nainstalovaných archiválií, knih i uměleckých předmětů z řady českých muzeí a archivů mapuje dialog české a slovenské kultury v období od počátku 19. století do roku 1939. Představuje, jak se Češi a Slováci stýkali a poznávali a jaké kulturní výsledky z jejich zájmu vzešly.

Cílem výstavy je seznámit s tím, jak návštěvy Slovenska české spisovatele a výtvarníky inspirovaly v jejich tvorbě, jak čeští vědci přispívali k vědeckému poznání nejrozmanitějších oblastí slovenské kultury a historie a jak slovenská literatura pronikala do českých nakladatelství.

Výstava navazuje na leitmotiv rodiny a originálními uměleckými intervencemi poukazuje na nezastupitelnost dialogu. Dominantní architektonický objekt Zbyňka Baladrána, grafičky Marcely Vorlíčkové a indoevropeisty Jana Bičovského poukazuje na příbuznost češtiny a slovenštiny s dalšími jazyky v rámci indoevropské jazykové rodiny.

Expozici dále rozvíjí zvukové intervence Miloše Vojtěchovského, umělecké video slovenské výtvarnice Lucie Papčové a fotografická instalace Tomáše Hrůzy, která sleduje tváře česko-slovenských manželských a partnerských párů v časové ose od počátku 20. století do současnosti a vytváří pomyslné rodinné album.

Exponáty, na kterých se podílela FF UK, budou následně součástí druhého ročníku Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská, který se koná 26. září.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články