Library of Languages zve na 6. ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků

Letošní ročník festivalu s podtitulem „Cesta do středu Evropy“ se uskuteční 26. září 2023 v Kampusu Hybernská, který se uskuteční ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Letošním zastřešujícím tématem jsou jazyky střední Evropy. Program začíná v 9:00 a probíhá po celý den.

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská je celodenní festival zaměřený na školy a širokou veřejnost. Plánovaný program zahrnuje minikurzy jazyků středovropských (např. němčiny, slovinštiny, romštiny, rumunštiny nebo jidiš) ale i jiných (např. arménština, irština nebo fearština), workshopy (mj. zaměřené na tlumočení nebo písmo), přednášky na lingvistická témata, jazykovou únikovou hru a speciální jazykový hospodský kvíz. Součástí letošního programu je již tradičně unikátní formát bleskových lekcí různých jazyků zvaný speakdating (letos bude zastoupeno více než 20 jazyků). Speakdating bude v rámci letošního ročníku dopoledne zaměřen na školy, odpoledne bude přístupný široké veřejnosti. Šestý ročník EDJ se ponese též ve znamení výročí 100 let polonistiky na FF UK. Díky Polskému institutu v Praze bude letos do programu zařazen např. kurz kašubštiny, workshop jidiš písně nebo workshop o těšínském nářečí.  Literární program v rámci EDJ (čtení autorů píšících v jazycích střední Evropy) připravuje Revue Prostor.

U minikurzů, workshop, únikové hry, speakdatingu pro školy a hospodského kvízu je nutná rezervacena webu akce.

Celý program naleznete zde.


Evropský den jazyků se slaví 26. září z iniciativy Rady Evropy od roku 2001. Jeho cílem je podpořit Evropany ve výuce cizích jazyků a zároveň pečovat o jazykovou diverzitu a v důsledku toho i mezikulturní soužití. K akcím konaným tento den náleží jak velké vzdělávací akce, tak menší projekty škol a školních tříd nebo zájmových kroužků po celé Evropě. Události plánované na daný rok můžete najít na webových stránkách EDJ.

Library of Languages je popularizační a vzdělávací platforma při FF UK. Jejím posláním je rozšiřovat povědomí o takzvaných malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na Univerzitě Karlově a rozvíjet jeho kvalitu a dále stimulovat profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými jazykovými kompetencemi.Související články