Studující a vyučující z FF UK četli „pro fakultu“ překlady v Kampusu Hybernská

Společná akce filologů z FF UK s názvem Čtení pro fakultu se uskutečnila 29. ledna 2024. Přispěvatelé odprezentovali na čtyři desítky překladových textů s nadějeplným, útěšným nebo humorným obsahem.

Studentští a pedagogičtí přispěvatelé ze sedmi ústavů a kateder zastoupili celkem dvacet jazyků. Některé překlady zazněly v češtině vůbec poprvé, a v pár případech šlo dokonce o překlady vzniklé přímo pro tuto událost. Kromě světových a evropských jazyků dostaly slovo i asijské kultury, africká literatura a dědictví středoamerické předkolumbovské civilizace.

Příspěvky pokryly raný i vrcholný středověk, renesanci, novověk, 20. století i poslední desetiletí. Žánrově šlo zejména o prozaické a básnické texty. Mezi útvary, jež zazněly, patří povídky, úryvky románů, básně, anekdoty, bajky, dopisy, písně, úvahy a další. Obsahově byl tedy večer po všech stránkách jedinečně pestrý.

Čtení pro fakultu se konalo v rámci Měsíce pro fakultu a kladlo si za cíl přinést posluchačům trochu konejšivých podnětů v čase, kdy se akademické společenství vyrovnává s tragédií ze závěru minulého roku.

Organizátoři srdečně děkují Kampusu Hybernská za poskytnutí prostorů, všem prezentujícím a hlavně posluchačům, kteří strávili úterní večer právě účastí na tomto čtecím projektu.


Související články