Archiv

Texas Czech Legacy Project poskytne lingvistický materiál pro výzkum texaské češtiny

Jazyk a kulturu texaských Čechů přiblížila v rámci blokového semináře na FF UK dr. Lida Cope (East Carolina University), která se texaskou češtinou zabývá už dvacet let. Dr. Cope představila Texas Czech Legacy Project, jedním z jehož hlavních cílů je zpřístupnit nahrávky texaských Čechů prostřednictvím prohledávatelného zvukového archivu.

Proběhl nultý ročník Dne češtiny

V pondělí 22. 5. 2017 proběhl na FF UK nultý ročník Dne češtiny pořádaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem české literatury a komparatistiky. Odborníci na český jazyk a literaturu z pořádajících ústavů posluchače seznámili s aktuálními tématy jazykovědné i literárněvědné bohemistiky.

FF UK na Dni českých a slovenských studií ve Velké Británii

Katedra ruských a slovanských studií univerzity v britském Sheffieldu uspořádala další z pravidelných setkání britských bohemistů a badatelů v oboru českých a slovenských studií.

Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika

V pátek 21. dubna se na FF UK uskutečnilo historicky první fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika; již VII. ročník celostátní soutěže proběhne 15. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Proběhne 25. česko-polská meziuniverzitní konference zaměřená na lingvistiku a literaturu. Spolupráce mezi univerzitami v Praze a Varšavě trvá už padesát let

Konference, kterou pořádá Uniwersytet Warszawski Warszawa a Univerzita Karlova, se koná každé dva roky, hostující univerzity se pravidelně střídají. Letošní 25. ročník proběhne 19. a 20. října 2016 na FF UK.