Filozofická fakulta UK rozvíjí spolupráci s Dillískou univerzitou

S jednou z největších indických univerzit navázal vědeckou a pedagogickou spolupráci Ústav jižní a centrální Asie FF UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Týkat se má především filologických oborů indologie a bohemistika.

Indická univerzita byla založená v roce 1922 a v současnosti vzdělává téměř čtvrt miliónu studentů.  Ústav jižní a centrální Asie FF UK jako jediné akademické pracoviště v České republice nabízí komplexní studijní program zaměřený na jazyky, literatury, historii a kulturu Indie. Spolupráce s indickým pracovištěm specializujícím se na moderní indické jazyky a literatury Department of Modern Indian Languages na filozofické fakultě University of Delhi je pro kvalitu výuky a možnosti výjezdů pro studenty stěžejní. V rámci projektu internacionalizace jej z Ústavu jižní a centrální Asie FF UK v nedávné době navštívil dr. Martin Hříbek.

Na Katedře slovanských a ugrofinských studií University of Delhi existuje lektorát češtiny, finančně podporovaný MŠMT v rámci naplňování vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Místním studentům umožňuje studovat český jazyk, který si jako jeden z povinně volitelných předmětů mohou zapsat studenti magisterského oboru rusistika. Certifikované kurzy se otvírají také pro studenty z jiných kateder i veřejnost. Celkový počet studentů češtiny se ročně pohybuje kolem třiceti.

V návaznosti na uvedený projekt internacionalizace Filozofická fakulta UK uspěla ve výzvě Erasmus+ a získala podporu na projekt pedagogické a studentské mobility v období 2019/2020 právě v oblasti indologie a bohemistiky. V současnosti se dokončují smlouvy a organizace výměnných pobytů.

Na mezinárodní konferenci Kultura, jazyk a formování identity: Diaspora v globalizujícím se světě, která se konala v únoru 2019, vyjádřila projektu podporu vedoucí Katedry slovanských a ugrofinských studií dr. Nílákší Súrjanárájanové. Pro místní katedru je to vůbec první projekt tohoto typu.

Konference se zúčastnila také česká delegace, včetně doc. Ivany Bozděchové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Ta o bližší spolupráci filozofických fakult jednala jak s dr. Nílákší Súrjanárájanovou, tak s vedoucím Katedry moderních indických jazyků prof. Góvindasvámím Rádžágópálem a dr. Amitábhem Čakrabartím.

Spolupráce obou fakult probíhá dále i na Letní škole slovanských studií na FF UK v Praze, 63. běhu se letos zúčastní dva indičtí studenti češtiny Dillíské univerzity.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 


Související články