Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika má své vítěze

Třetí ročník fakultního kola soutěže proběhl 29. dubna v Kampusu Hybernská pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK doc. Michala Pullmanna. První místo získala studentka Hana Hledíková, která reprezentovala Fonetický ústav FF UK.

Studentka třetího ročníku bakalářského oboru anglistika – amerikanistika a český jazyk a literatura uspěla se svou závěrečnou prací Prosodic Phrasing in Good Public Speakers in Czech and English, kterou psala na Fonetickém ústavu. Druhé místo za práci The Collocations of Old English Adjectives and of Their Middle English Counterparts Borrowed from Old Norse získala Světlana Müllerová z prvního ročníku navazujícího magisterského oboru Anglický jazyk na Ústavu anglického jazyka a didaktiky. Jako třetí se umístila Barbora Genserová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, která třetím rokem studuje bakalářský obor český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura. V soutěži prezentovala práci Konstrukce nepotřebovat + infinitiv ve významu ‚není nutné, abych‘.

Do soutěže, kterou na fakultě organizuje Ústav českého jazyka a teorie komunikace, se přihlásilo celkem šest studentů bakalářských a navazujících magisterských lingvistických oborů. Soutěžní práce odevzdávali účastníci v české a anglické verzi a následně je v českém jazyce prezentovali před porotou.

Porotci hodnotili jak písemnou verzi prací a ústní prezentaci, tak i odpovědi v diskuzi. V porotě zasedali představitelé sedmi lingvistických kateder a ústavů doc. Ivana Bozděchová, dr. Robert Dittmann, doc. Mirjam Fried, dr. Kateřina Romaševská, doc. Petr Čermák, dr. Pavel Šturm, dr. Ondřej Tichý a doc. Irena Vaňková.

Vítězky získaly finanční odměnu a postupují do celostátního kola soutěže. To se v rámci 20. mezinárodního setkání mladých lingvistů uskuteční 13. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK