Mezinárodní lingvistické sympozium Jedna cesta, tři jazyky se na FF UK uskuteční 26.–29. dubna

Konferenci pořádá Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav bohemistických studií FF UK v rámci projektu KREAS. Během setkání se budou lingvisté a lingvodidaktici věnovat široce koncipovaným česko-čínským a česko-korejským jazykovým a kulturním kontaktům a otázkám.

Pozornost bude soustředěna zejména na problematiku výuky češtiny, čínštiny a korejštiny jako druhých cizích jazyků. Sympozium má být zároveň impulzem k zintenzivnění spolupráce mezi Filozofickou fakultou UK a zúčastněnými vysokoškolskými pracovišti v Korejské republice (Hankuk University of Foreign Studies), Číně (Beijing International Studies University, Beijing Foreign Studies University) a na Tchaj-wanu (National Chengchi University).

Přednášky budou probíhat v češtině a angličtině bez tlumočení v budově Celetná 20 (místnost C139) a na nám. Jana Palacha 2 (místnost 18). Akce je vhodná i pro širokou veřejnost, registrace předem není nutná. Program je dostupný na webových stránkách sympozia.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články