V Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK uspěly čtyři publikace od autorů a autorek z FF UK


7. místo

doc. Richard Biegel – Město v bouři. Urbanismus a architektury historického centra Prahy 1830–1970 (Karolinum, 2022)
Ústav pro dějiny umění FF UK

Kniha představuje urbanistické a architektonické osudy historického centra Prahy v období, kdy se měnilo z malebného historického souměstí v ambiciózní velkoměsto. Téma otevírají první romantické zásahy, které městu daly nábřeží a promenády. V poměrně dramatickém protikladu následuje období radikální asanace, která znamenala demolici celých čtvrtí domů a vyvolala neméně radikální reakci ochránců „staré Prahy“.


11.–14. místo

doc. Daniela Tinková – Osvícenství v českých zemích I. Formování moderního státu (1740–1792) (Nakladatelství Lidové noviny, 2022)
Ústav českých dějin FF UK

První díl připravované trilogie věnované osvícenství v českých zemích sleduje proces „budování (moderního) státu“ pomocí série reforem, které více či méně radikálně zasahovaly do stávající struktury historických zemí. Autorka zkoumá, jak tyto reformy změnily postavení samotných českých zemí, jak zasáhly do jejich vnitřního uspořádání i jak se změnily vztahy mezi Čechami, Moravou a Slezskem. Dále ukazuje, jaký vztah se utvářel mezi vídeňským centrem a česko/moravsko/slezskou „periferií“ a také kdy a proč toto centrum zasahovalo do jejich vnitřních záležitostí.


16.–17. místo

doc. Jana Čechurová – Alois Rašín: Dramatický život českého politika (Argo, 2023)
Ústav českých dějin FF UK

Vražedné atentáty nebyly v minulosti běžnou součástí české politiky. Proto ten, který se udál přesně před 100 lety, je vnímán jako mimořádná událost. Za oběť mu padl jeden z hlavních tvůrců československého státu, účastník domácího odboje odsouzený roku 1916 za velezradu k trestu smrti, jeden z Mužů 28. října a legendární Pětky, první československý ministr financí a tvůrce tehdejší měny – Alois Rašín.


18. místo

doc. Marc Niubo – Italská opera v mozartovské Praze (Karolinum, 2022)
Ústav hudební vědy FF UK

Kniha je věnována jednomu z klíčových období dějin pražského divadla, vrcholným rokům zdejší italské opery (1781–1785), které významně ovlivnily světově proslulou tvorbu a recepci děl W. A. Mozarta. Téma je pojednáno ze dvou vzájemně se doplňujících hledisek: jako dějiny pražské opery a jako sonda do dobového italského repertoáru. Ve čtyřech kapitolách jsou vyloženy podmínky vzniku a provozu opery v Thunovském a následně i Nostitzově divadle, průběh sledovaných sezon, na vybraných sedmi operách hlavní rysy a důležitá témata repertoáru, který je v závěru zhodnocen v mezinárodním kontextu. Mozartovské souvislosti tvoří další interpretační rámec.


Související články