Archiv

Humanitní vědy jsou balast. To zdánlivě neužitečné je ve skutečnosti naprosto nezbytné pro zdraví a bezpečnost společnosti, říká Tomáš Halík, nový držitel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

Prof. Tomáš Halík působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kde pravidelně přednáší o postmoderní filozofii náboženství a vede několik disertačních prací. U příležitosti převzetí ocenění za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva v rozhovoru hovoří o svých profesních a osobních projektech, ale i současné době.

Prof Tomáš Halík Received Order of Tomáš Garrigue Masaryk I. Class

On 28 October 2023, the anniversary of the founding of independent Czechoslovakia, the President of the Czech Republic awarded an academic from the Department of Philosophy and Religious Studies at CU FA with one of the highest orders in the Czech Republic. He was awarded for his outstanding contribution to the development of democracy, humanity, and human rights.

Prof. Tomáš Halík obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

V den výročí vzniku samostatného Československa 28. října 2023 ve Vladislavském sále propůjčil prezident České republiky akademikovi z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK jedno z nejvyšších českých vyznamenání. Vyznamenán byl za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Kniha Tomáše Halíka získala v USA titul Kniha roku v oboru filozofie

Kniha Tomáše Halíka I Want You to Be (v originále Chci, abys byl) získala na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oboru filozofie.

Tomáš Halík obdrží Cenu Papežské rady pro kulturu

Cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu) každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury zejména za podporu dialogu mezi kulturami.

Kniha profesora Halíka byla nominována na Foreword INDIES Book of the Year Award

Kniha Chci, abys byl, jejíž anglický překlad vyšel v roce 2016, je nominována v kategorii odborných knih v oboru filozofie. Vítěz bude oznámen v červnu v rámci konference Asociace amerických knihoven.

Tomáš Halík reprezentuje evropskou teologii v Africe

Ve dnech 30. 1. až 5. 2. se konalo v Angole historicky první setkání předních afrických a evropských katolických teologů. Na konferenci vystoupil s jedním z hlavních referátů teolog a nositel Templetonovy ceny prof. Tomáš Halík.

Profesor Tomáš Halík převzal čestný doktorát Oxfordské univerzity

Diplom čestného doktora bohosloví (Doctor of Divinity, honoris causa) byl teologovi a filozofovi Tomáši Halíkovi předán 22. června.

Tomáš Halík obdrží čestný doktorát Oxfordské univerzity

Vedení Oxfordské univerzity 8. 3. oficiálně schválilo udělení nejvyššího akademického ocenění, čestného doktorátu, deseti osobnostem, mezi nimiž je i český teolog a filozof Tomáš Halík.

Professor Tomáš Halík to Receive Honorary Doctorate from Oxford University

On 8 March 2016, the Oxford University officially approved that ten candidates shall receive the highest academic award: honorary doctorate. One of the recipients is going to be the Czech theologian and philosopher Tomáš Halík.