Tomáš Halík obdrží čestný doktorát Oxfordské univerzity

Vedení Oxfordské univerzity 8. 3. oficiálně schválilo udělení nejvyššího akademického ocenění, čestného doktorátu, deseti osobnostem, jejichž nominace byla zveřejněna před dvěma týdny. Mezi nimi je i český teolog a filozof Tomáš Halík. Před ním obdrželi čestný doktorát Oxfordské univerzity pouze tři Češi, prezident Masaryk (1927), prezident Beneš (za války, v březnu 1940) a prezident Václav Havel (1998).

Slavnostní promoce se bude konat v Oxfordu 22. června 2016. Spolu s Tomášem Halíkem obdrží čestný doktorát např. Američan prof. Paul Krugman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, lord Mance, soudce Nejvyššího soudu Spojeného království, slavný japonský architekt Kazuyo Sejima, hlavní designér Applu Jonathan Ive či skladatel Arvo Pärt.

Tomáš Halík na tiskové konferenci 10. března uvedl, že uvažuje o založení mezinárodního think tanku při FF UK, jež bude propojeno s prestižními světovými univerzitami. Zamýšlené Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství při FF UK má vytvářet síť mezinárodní spolupráce s prestižními univerzitami celého světa.

Tomáš Halík působil jako hostující profesor na Oxfordské univerzitě v roce 2001 a v roce 2014 byla po něm pojmenována přednášková síň v Oxfordu a byl zde umístěn Halíkův portrét.

Tomáš Halík přednášel po roce 1989 na univerzitách v řadě zemí Evropy, v USA, Kanadě, Austrálii, Asii a Africe. Jeho knihy byly publikovány v 18 jazycích včetně čínštiny. Jeho kniha Vzdáleným nablízku dostala od Evropské společnosti pro katolickou teologii Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za léta 2009–2011.

Obdržel řadu prestižních cen, např. Cenu Romano Guardiniho, Cenu kardinála Königa, Rytířský řád za zásluhy od polského prezidenta a zejména Templetonovu cenu (2014). Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990) a Benedikt XVI. ocenil jeho vědecké i pastorační zásluhy titulem monsignore – čestný prelát Jeho svatosti (2008).

Loni byl zvolen viceprezidentem celosvětově působící Rady pro výzkum hodnot a filozofie se sídlem ve Washingtonu. Americká univerzita Notre Dame, na které Tomáš Halík působil v minulém roce, uspořádala v listopadu konferenci o Halíkově přínosu k současnému teologickému myšlení.

Tomáš Halík se zaměřuje na otázky role náboženství v současném světě, mezináboženského dialogu a dialogu věřících a nevěřících.  V současné době působí jako profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, farář Akademické farnosti Praha a prezident České křesťanské akademie. Je členem Evropské akademie věd a umění.

upraveno podle ČTK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK