Tomáš Halík reprezentuje evropskou teologii v Africe

Ve dnech 30. ledna až 5. února se konalo v Angole historicky první setkání předních afrických a evropských katolických teologů. Na pozvání arcibiskupa z Luandy a prezidenta katolické biskupské konference Angoly mons. Filomena Diase na konferenci vystoupil s jedním z hlavních referátů rovněž český teolog a nositel Templetonovy ceny prof. Tomáš Halík.

Konference se účastnilo na 300 biskupů, profesorů teologie a seminaristů řady zemí celého afrického kontinentu, z Evropy (zvláště Portugalska, Španělska a Francie) a Kanady. Byli přítomni i zástupci nekatolických církví v Africe. Několik referátů se týkalo reformních snah papeže Františka a budoucího směřování katolické církve, jiné se zaměřily na specifický teologický přínos velmi dynamicky se rozvíjejícího křesťanství v Africe. Tomáš Halík promluvil na téma „Umění číst znamení doby. Teologická hermeneutika soudobé kultury“. Ve svém referátu mj. navrhl nahradit dosavadní sociální nauku církve novou disciplínou, „kairologií“, rozvíjející prorocko-kritickou úlohu církve v současném světě s využitím metod současné filozofie, zejména fenomenologie a hermeneutiky (umění interpretace).

Účastníci též navštívili Katolickou univerzitu v Luandě a dominikánské centrum pro obhajoby lidských práv v Angole.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK