Velvyslanectví Polské republiky v Praze a FF UK podepsaly deklaraci o spolupráci

Velvyslanectví Polské republiky v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze podepsaly deklaraci o spolupráci v oblasti propagace polského jazyka a polské kultury v České republice. Proběhla mimořádná přednáška polské velvyslankyně k 25. výročí založení Visegrádské skupiny.

9. května 2016 podepsala velvyslankyně Polské republiky v České republice doc. Grażyna Bernatowicz, Ph. D., a děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. Mirjam Friedová, Ph.D., deklaraci o spolupráci v oblasti propagace polského jazyka a polské kultury v České republice.

Na základě deklarace budou Filozofická fakulta UK, Polský institut v Praze a Velvyslanectví Polské republiky v Praze společně organizovat kulturní, vzdělávací a další akce, jejichž účelem bude propagace polského jazyka a polské kultury v České republice. Dále bude mezi zmíněnými subjekty probíhat výměna zkušeností v oblasti propagace polského jazyka a polské kultury.

Aktivity vyplývající z této dohody bude na straně Filozofické fakulty UK koordinovat Katedra středoevropských studií FF UK, jejímž nejpopulárnějším oborem je právě polonistika, která se na UK vyučuje téměř 100 let (od roku 1923).

Dohoda umožní snazší zapojování pedagogů a studentů katedry do projektů velvyslanectví a institutu.

Po schůzce, jejímž hlavním bodem byl podpis deklarace, uvedla děkanka FF UK mimořádnou přednášku velvyslankyně doc. Grażyny Bernatowicz na téma minulosti, přítomnosti a budoucnosti Visegrádské skupiny, která již po dobu 25 let představuje úspěšný formát mezinárodní spolupráce Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska – zemí pokrývajících areál studií nabízených Katedrou středoevropských studií FF UK.

V Praze dne 10. 5. 2016

foto: archiv FF UK

tisková zpráva (DOC)

tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK