Pražské fórum pro romské dějiny při ÚSD, AV ČR, a Seminář romistiky KSES FF UK zvou na seminář a diskusi na téma nucené sterilizace romských žen

Seminář a na něj navazující veřejná diskuse Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost proběhnou 12. června.

Simultánní tlumočení (angličtina/čeština) bude zajištěno na obou akcích.

organizují:

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky
Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

za finanční podpory:

Strategie AV21, Globální konflikty a lokální souvislosti
Isabel & Alfred Bader Fund, A Bader Philanthropy
Velvyslanectví USA v České republice

Seminář Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost

12. června 2018 | 9:30 | New York University in Prague, Richterův dům, Malé náměstí, Praha 1, 1. patro

Mezinárodní workshop pro registrované účastníky se bude konat v prostorách New York University v Praze. Workshop se bude zabývat analýzou argumentace ospravedlňující nucené sterilizace romských žen v Česku / Československu v kontextu eugeniky a sociálního státu. K účasti byli přizváni badatelé, kteří se ve svém výzkumu věnují sterilizaci romských žen v komunistickém Československu, a vědci, kteří se zabývají sterilizačními praktikami ve skandinávském kontextu, kde byla sterilizace používána jako oficiální nástroj sociálního státu až do 70. let 20. století. Dalším důležitým tématem workshopu a kulatého stolu budou kompenzace obětem, proto jsme k účasti pozvali i zástupce lobbistických skupin a obětí.

přednášející:
Angéla Kóczé (Central European University, Budapest)
Maija Runcis (Stockholm University)
Celia Donert (University of Liverpool)
Edit Szénássy (Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences)
Bezplatná registrace je otevřená do 5. června 2018. K registraci použijte e-mail capkova@usd.cas.cz.

 

veřejná debata

12. června 2018 | 18:00 | Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

hosté:

Gwendolyn Albert, Celia Donert, Elena Gorolová, Angéla Kóczé

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK