Filozofická fakulta UK má dva nové docenty

Docenty se 1. listopadu 2023 stali dr. Marc Niubo z Ústavu hudební vědy FF UK pro obor Hudební věda a dr. Vít Šisler z Ústavu informačních studií a knihovnictví pro obor Informační věda a knižní kultura.

Mgr. Marc Niubo, Ph.D., habilitoval na základě své publikované habilitační práce „Italská opera v mozartovské Praze“. Práce pojednává o jednom z klíčových období a témat dějin pražského divadla, vrcholných letech zdejší italské opery, které ovlivnily následnou světově proslulou recepci děl W. A. Mozarta. Téma je pojednáno principiálně ze dvou vzájemně se doplňujících hledisek: jako dějiny pražské opery a jako sonda do dobového italského repertoáru. Ve čtyřech kapitolách jsou kontextuálně vyloženy podmínky vzniku a provozu opery v Thunovském divadle, průběh sledovaných sezón, dále na vybraných sedmi operách hlavní rysy a důležitá témata repertoáru, který je v závěru zhodnocen v mezinárodním kontextu. Mozartovské souvislosti tvoří další – byť záměrně málo akcentovaný – interpretační rámec. Práce je založena na důkladném přehodnocení dosavadní literatury, nových pramenných objevech a analýzách oper, jež z většiny dosud nebyly ve světové odborné literatuře pojednány. Součástí jsou rozsáhlé přílohy – soupis repertoáru, transkripce dokumentů, ale také slovníkově uspořádané medailonky italských interpretů, povětšinou jinak nedostupných.

Mgr. et Mgr. Vít Šisler, Ph.D., svou habilitační práci napsal na téma „Hybridizace, autenticita a nová média: Vývoj počítačových her a herní kultury v arabském světě a Íránu“, v níž kriticky analyzuje médium počítačových her v Íránu a arabských zemích a zkoumá širší politické, sociální a kulturní aspekty jejich vývoje. Zaměřuje se zejména na historii a současný stav herní kultury, teoretické a metodologické aspekty výzkumu her, procedurální aspekty reprezentace ve hrách, formování herních komunit a roli počítačových her v kulturní hybridizaci. Práce přináší unikátní a ucelený vhled do dosud neprobádané problematiky a mapuje hlavní trendy, které odlišují vývoj počítačových her v tomto regionu od vývoje v Evropě a USA. Vychází z terénního výzkumu v Íránu, Egyptě, Sýrii, Libanonu, Kataru a Spojených arabských emirátech, analýzy arabských a íránských her, rozhovorů s místními vývojáři a analýzy sociálních sítí.


Související články