Archiv

Absolventi Studia nových médií FF UK obdrželi Cenu Jindřicha Chalupeckého

Andrea Hubert a Ondřej Trhoň v rámci výzkumné queer videoherní skupiny No Fun Kolektiv převzali ocenění 9. února 2024. Cena se uděluje za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění.

Filozofická fakulta UK má dva nové docenty

Docenty se 1. listopadu 2023 stali dr. Marc Niubo z Ústavu hudební vědy FF UK pro obor Hudební věda a dr. Vít Šisler z Ústavu informačních studií a knihovnictví pro obor Informační věda a knižní kultura.

Umělá inteligence nám může skvěle pomoci, ale ve schopnosti něčeho dosáhnout nás zatím nenahradí, tvrdí sémiotik a odborník na analýzu dat Josef Šlerka

Akademik z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK je součástí nově vzniklé Výzkumné skupiny pro interdisciplinární studium dopadů AI na společnost, jejíž členové budou od nového akademického roku pořádat semináře zaměřené na práci s umělou inteligencí.

Muzejní studia by mohla fungovat jako inkubátor pro realizaci zajímavých a inovativních projektů, říká o novém programu dr. Nina Wančová

Na Filozofické fakultě UK se otevřel nový navazující magisterský program Muzejní studia, na který je možné se hlásit do 14. srpna 2023. O tom, kdo je vhodným uchazečem, co studium obnáší a jaké bude mít absolvent uplatnění, v rozhovoru mluví vyučující ze Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Nina Wančová.

Uchazeči o studium mohou od června podávat přihlášky na nový studijní program Muzejní studia

Navazující magisterský program, který je postaven jako profesní a má propojovat teoretické základy kulturního dědictví a paměťových institucí s reálnou praxí a fungováním muzeí, umožní zájemcům studium v prezenční i kombinované formě. Přihlášky je možné podávat do 14. srpna 2023.

Výzkumná skupina pro digitální didaktiku na FF UK pořádá Letní školu badatelské výuky zaměřenou na starší dějiny

Letní škola pro učitele a učitelky všech aprobací s důrazem na vyučující společenskovědních a humanitních předmětů se bude konat v Centru současného umění DOX v Praze 24. a 25. srpna 2023. Vzdělávací akci spoluorganizují ústavy, které se podílí také na vedení výzkumné skupiny – Ústav českých dějin FF UK a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.

Proběhne diskuse o evropském výzkumu knižní kultury What Do Books Do?

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Národní knihovna ČR zvou k odborné diskusi u kulatého stolu, která se zaměří na současný evropský výzkum knižní kultury a materiální a politické aspekty textové komunikace. Diskuse se bude konat v pondělí 26. března 2018 od 15:30.

Smart café: Děti a rodiče pod digitálním tlakem

Mohou dobře zvolené aplikace opravdu rozvíjet naše děti? Jak najít rovnováhu v možnostech, které dnešní svět dětem nabízí? ÚISK FF UK zve na Smart café na téma Děti a rodiče pod digitálním tlakem, které se uskuteční 22. června od 18:00 v paláci Langhans.

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK byl přijat za člena mezinárodní odborné organizace iSchools

Prestižní mezinárodní odborná organizace iSchools sdružuje přední akademické instituce zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti informační vědy.