Archiv

Proběhne diskuse o evropském výzkumu knižní kultury What Do Books Do?

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Národní knihovna ČR zvou k odborné diskusi u kulatého stolu, která se zaměří na současný evropský výzkum knižní kultury a materiální a politické aspekty textové komunikace. Diskuse se bude konat v pondělí 26. března 2018 od 15:30.

Smart café: Děti a rodiče pod digitálním tlakem

Mohou dobře zvolené aplikace opravdu rozvíjet naše děti? Jak najít rovnováhu v možnostech, které dnešní svět dětem nabízí? ÚISK FF UK zve na Smart café na téma Děti a rodiče pod digitálním tlakem, které se uskuteční 22. června od 18:00 v paláci Langhans.

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK byl přijat za člena mezinárodní odborné organizace iSchools

Prestižní mezinárodní odborná organizace iSchools sdružuje přední akademické instituce zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti informační vědy.