Proběhne diskuse o evropském výzkumu knižní kultury What Do Books Do?

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Národní knihovna ČR zvou k odborné diskusi u kulatého stolu, která se zaměří na současný evropský výzkum knižní kultury a materiální a politické aspekty textové komunikace. Téma debaty navazuje na mezinárodní projekt iniciovaný v roce 2016 švédskou historičkou knižní kultury Kristinou Lundblad (Division of Book History, Lund University), který zkoumá knihu jako materiální předmět, formu vlastnických vztahů i technologických postupů produkce a recepce a táže se, jakým způsobem vstupuje do významotvorného kontaktu s ideologickými hodnotami a politicko-kulturním kontextem dané společnosti.

Diskusi v anglickém jazyce povedou odborníci z rozmanitých evropských akademických institucí, jež se zabývají knižní kulturou a výukou tzv. „book studies“. Účast přislíbili Birgitte Beck Pristed (Aarhus University), Roar Lishaugen (University of Oslo), Kristina Lundblad (University of Lund), Sophie Noël(Sorbonne Paris Cité Université) a Jiřina Šmejkalová (ÚISK FF UK). Diskutéři vedle vlastních projektů představí i současná výzkumná zaměření svých pracovišť.

Pokud máte zájem se zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: uisk@ff.cuni.cz.

Diskuse se bude konat v pondělí 26. března 2018 od 15:30 hodin ve Vzdělávacím centru Národní Knihovny ČR, m. č. 145 (1. patro) v historických prostorách Klementina.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK