Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK byl přijat za člena mezinárodní odborné organizace iSchools

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK byl přijat mezi členy prestižní mezinárodní odborné organizace iSchools, která sdružuje přední akademické instituce zabývající se výzkumem  a vzděláváním v oblasti informační vědy.

Klíčovými tématy současného zaměření výzkumu iSchools jsou zejména digital humanities, data management, digital literacy, social media a human-information behaviour. Kromě výzkumných projektů vytváří organizace iSchools také platformu pro vzájemný dialog akademiků o vývoji oboru a výzvách, které před něj staví zejména stále se zrychlující vývoj informačních technologií a míra jejich rozšíření v každodenním životě jednotlivců a společnosti. Jedním z klíčových úkolů  organizace je tak i spolupráce na synchronizaci osnov a vzdělávacích plánů tak, aby byla udržena integrita oboru na rozhraní společenských a technologických disciplín.

Instituce spolupracující v rámci iSchools usilují také o to, aby obsah studia odpovídal aktuálnímu stavu vývoje informační společnosti, ve které informační profesionálové nacházejí stále širší uplatnění – dalece přesahující původní, historicky ukotvenou oblast knihovnictví. V současné době je členy iSchools více než 60 akademických institucí, mezi které se řadí např. University of California, University of Washington, Humboldt-Universitat zu Berlin, Univesity of Sheffield apod.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK