Smart café: Děti a rodiče pod digitálním tlakem

Mohou dobře zvolené aplikace opravdu rozvíjet naše děti? Jak najít rovnováhu v možnostech, které dnešní svět dětem nabízí? Kdy je čas dát jim do ruky digitální technologie a kdy by měly poprvé vyšplhat na strom?

Nejdůležitější otázky z oblasti technologií a jejich vlivu na rozvoj předškoláků zodpoví ty nejpovolanější: pozvání přijaly americká profesorka Rachel Barr a předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Smart café na téma Děti a rodiče pod digitálním tlakem se uskuteční 22. června od 18:00 v paláci Langhans (Vodičkova 37, Praha 1).

Rachel Barr, Ph.D.
Je profesorkou působící na Georgetown univerzitě ve Washingtonu a ředitelkou Georgetown Early Learning Project. Dr. Barr získala doktorský titul z psychologie na University of Otago na Novém Zélandě. Jejím primárním badatelským zájmem je výzkum procesu učení se dětí při práci s digitálními technologiemi, jako jsou televize a dotykové aplikace. Zajímá se zejména o způsoby aplikace takto nabytých dovedností v reálném světě a je autorkou řady mezinárodních výzkumů na toto téma. Dr. Rachel Barr je v Praze na pozvání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Tereza Valkounová, Ph.D.
Vystudovala učitelství biologie a občanské výchovy, během studia pracovala v neziskové organizaci Občanská inspirace zaměřené na práci s dětmi a místní komunitou. Je zakladatelkou a předsedkyní Asociace lesních mateřských škol. V rámci doktorského studia primární pedagogiky se dostala na dvouletou stáž do Německa. Zde si rozšířila obzor o koncept udržitelného rozvoje, což jí v praxi vedlo k tématu lesních mateřských škol.

Aktuality a další informace najdete na FB události.

Zaregistrujte se prosím včas: Držte mi místo!

Akci pořádají: ÚISK FF UK, Zelený kruh a SMARTdudlík


SMARTcafe_FF_banner


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK