Archiv

Zájemci se mohou hlásit na přípravný kurz Seznámení s hudební vědou. Mohou ho také darovat

Kurz Ústavu hudební vědy FF UK v rámci celoživotního vzdělávání je určen všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti na přijímací zkoušku do studijního programu Hudební věda, ale též pro ty, kteří by se rádi seznámili se základy odborné muzikologické práce a rozšířili si znalosti zejména v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Nově je možné kurz zakoupit i jako dárkový poukaz.

„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými.“

Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630-1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Během let 1683-1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1000 českých písňových textů a více než 800 nápěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, pomiluj ny až po písňovou tvorbu druhé poloviny 17. století. Šteyerův zpěvník […]