Studující FF UK obsadili první tři místa v celostátním kole soutěže Studentská věda 2024

Ve dnech 6. a 7. května 2024 se na 25. mezinárodním setkání Mladých lingvistů pod názvem „Jazyk a skutečnost“ na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konalo finále soutěže, v němž se umístili všichni tři nominovaní studující za FF UK. První místo obsadil student anglického jazyka a obecné lingvistiky Tomáš Savčenko, na druhém studentka české literatury Marie Hedvíková a na třetím studentka české literatury a obecné lingvistiky Michaela Chodounská.

Filozofická fakulta UK do soutěže na základě výsledků fakultního kola soutěže z 24. dubna 2024 nominovala tři své studenty. V těsné konkurenci zvítězil Tomáš Savčenko se svou prací „The Influence of Semantic Network Structure of English on Word Processing“, druhá se umístila Marie Hedvíková s prací na téma „A oni nepoznali slova toho a bylo jest zakryto před nimi.‘ Ústup préteritálního auxiliáru ve starších českých biblích“ a na třetím Michaela Chodounská za práci „Částice náhodou ve vztahu k interpretaci direktivních mluvních aktů v češtině“.

Finále soutěže uváděla její hlavní propagátorka a organizátorka doc. Božena Bednaříková. Porota posuzovala písemnou verzi prací, jejich ústní prezentaci a následnou diskuzi osmi přihlášených studujících z různých českých filozofických fakult. Porotu tvořili zástupci několika univerzit: doc. Ivana Bozděchová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, doc. Karel Komárek z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dr. Magdaléna Lapúniková z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a jako předsedkyně poroty dr. Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český AV ČR, členka hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR, které tradičně tuto studentskou soutěž spoluorganizuje.

Po ukončení soutěže následoval retroblok věnovaný vzpomínkám na čtvrtstoletí konference a jejím odborným inspiracím. První den vystoupila například dr. Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český AV ČR na téma „Jak to v Praze začalo“, doc. Miroslav Vepřek z Katedry bohemistiky FF UP na téma „K motivaci jazykových změn aneb ‚boty‘ prof. Miroslava Komárka“ nebo doc. Božena Bednaříková z FF UP „Jak to bylo s tou listuší“. Připomenuto bylo také nedávné 100. výročí narození význačného českého bohemisty a lingvisty prof. Miroslava Komárka (1924–2013), který působil na Katedře bohemistiky FF UP. Druhý den vystoupil a již tradičně vedl diachronní workshop dr. Robert Dittmann z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Oba pracovní dny na FF UP naplnily smysl konference a staly se důstojným a hodnotným podnětem k dalšímu bádání, odborné spolupráci i upevňování důležitých odborných kontaktů a lidských vztahů.

Mezinárodní setkání Mladých lingvistů se pořádá na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2001, kde pokračuje tradice započatá v roce 2000 na Ústavu pro jazyk český AV ČR. V rámci této konference určené především doktorandům a absolventům magisterských lingvistických oborů proběhl již 13. ročník celostátní soutěž Studentská věda – Lingvistika.

Foto: Jiří Mánek


Související články