Vyšla učebnice zdravotnické češtiny pro sestry přicházející z Ukrajiny. Na přípravě se podíleli také autoři z FF UK

Tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydalo Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s platformou Publi volně dostupnou učebnici Léčíme česky: čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Na její přípravě pracovala studentka Roksolana Fedorenko z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK, filologickou a metodologickou oporu zajistil Petr Čermák z Ústav románských studií FF UK.

Učebnice vychází z publikace Talking Medicine: Czech for Medical Students a je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem se učit česky. Jejím hlavním cílem je pomoci studentům zvládnout základní slovní zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci s pacienty i se zdravotnickým personálem.

Aby mohla být učebnice využívána při samostudiu i v kurzech zdravotnické češtiny, jejím hlavním jazykem ukrajinština. Většina kapitol je uvedena rozhovorem, který je zrcadlově přeložen do ukrajinštiny. Následuje přehled nové slovní zásoby a užitečných frází.

Cvičení zahrnují různé typy lexikálních úkolů, které procvičují novou slovní zásobu záměrně z různých úhlů pohledu. Většina lekcí končí cvičením s dialogem z úvodu lekce, jehož cílem je upevnění nové slovní zásoby a frazeologie – každá kapitola se tak cyklicky uzavírá. Pro lepší nácvik a porozumění jsou veškeré dialogy a užitečné fráze nahrány, aby studenti měli možnost korigovat svoji výslovnost.

Kniha začala vznikat po napadení Ukrajiny jako efektivní způsob pomoci ženám, které prchají před válkou a mezi kterými je celá řada zdravotnických pracovnic. Urychleně se vytvořila skupina tvořená vyučujícími 3. LF UK (Iveta Čermáková z Ústavu jazyků, Marie Zvoníčková a Tereza Bakusová z Ústavu ošetřovatelství), dvěma ukrajinskými studentkami (Roksolana Fedorenko, studentka Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK, a Daria Stytsenko, studentka oboru ošetřovatelství 3. LF UK) a odborně jazykovou oporu zajistil Petr Čermák z Ústavu románských studií FF UK. Některé užitečné fráze byly nahrány na Fonetickém ústavu FF UK.

Aby byla publikace v tomto rekordním čase studentům k dispozici, vychází jako m-kniha (multimediální, zcela interaktivní kniha) po pěti lekcích. Všech 19 lekcí je plně dostupných a jejich využití je zdarma. Aktuálně se v Nakladatelství Karolinum připravuje i její tištěná podoba, která vyjde ve zrychleném režimu snad někdy po skončení letních prázdnin.


Související články