Děkanka FF UK předala Cenu Jana Palacha a poprvé také Cenu Růženy Vackové

Studentka blízkovýchodních studií Mlada Hošková obdržela Cenu Jana Palacha za pomoc ukrajinským, romským a blízkovýchodním uprchlicím a uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák. Laureátem Ceny Růženy Vackové se stal doktorand Jan Ort za svou monografii Facets of a Harmony: The Roma and Their Locatedness in Eastern Slovakia.

Mlada Hošková dokončovala své bakalářské studium, když ji stejně jako celou Evropu s překvapením zastihla masivní vlna uprchlic prchajících před válkou na Ukrajině. Rozhodla se v rámci iniciativy Hlavák pomáhat matkám s dětmi, které v zuboženém stavu proudily do haly Hlavního nádraží v Praze. V iniciativě má na starost sekci dobrovolníků a dobrovolnic, jež se zaměřuje na pomoc uprchlíkům, především ze Sýrie, jejichž migrační vlna započala hned po doznění uprchlické krize z Ukrajiny.

Jan Ort absolvoval bakalářské i magisterské studium romistiky na FF UK. Kromě toho studoval také magisterský program obecné antropologie na Fakultě humanitních studií UK. V současné době dokončuje pod vedením dr. Heleny Sadílkové z Katedry středoevropských studií FF UK doktorské studium se zaměřením na aktérství Romů v kontextu sociálně-inženýrských politik komunistického režimu v Československu. Za svou diplomovou práci vedenou dr. Sadílkovou byl oceněn Českou asociací sociální antropologie za nejlepší studentskou antropologickou práci. Diplomová práce se stala základem i pro monografii oceněnou fakultou, která vyšla také v češtině pod názvem Harmonie soužití: Romové jako místní obyvatelé východního Slovenska.

 

 


Související články