Archiv

Ústav řeckých a latinských studií FF UK uspořádal další ročník latinské olympiády

Celostátní kolo soutěže v latině pro středoškoláky Certamen Latinum se uskutečnilo 4. dubna 2024 v prostorách Domu U Zlatého prstenu. Finále se zúčastnilo jednadvacet soutěžících ve dvou kategoriích z různých krajů ČR. Pořadateli z FF UK jsou dr. Martina Vaníková, dr. Bořivoj Marek a Eva Zezulková z Ústavu řeckých a latinských studií.

Emeritní profesorka UK Bohumila Mouchová vychovala generace českých klasických filologů a přispěla k podstatnému zkvalitnění výuky latiny a příbuzných oborů na FF UK i gymnáziích

Prof. Bohumila Mouchová je přední osobností české klasické filologie, překladatelkou z klasických jazyků a mezinárodně uznávanou badatelkou v oblasti latinského jazyka a antické historiografie. Ve čtvrtek 19. října 2023 při příležitosti svých devadesátých narozenin převzala Zlatou medaili UK.

Marcus Terentius Varro: De lingua Latina V-VII

Marcus Terentius Varro (116-27 př. Kr.) byl jednou z nejvlivnějších postav římské kulturní historie. Přestože se z jeho díla souvisle dochovalo jen velmi málo – tři knihy spisu Res rusticae a šest knih (z původních dvaceti pěti) ze spisu De lingua Latina -, máme o něm poměrně jasnou představu díky seznamu zpracovanému sv. Jeronýmem, který čítal 36 Varronových děl o 486 knihách. Jeroným […]