Mluvící hlavy FF UK

Mluvící hlavy FF UK jsou projektem, v němž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.

Série videí Mluvící hlavy FF UK je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd. Maturantům i široké veřejnosti chceme přiblížit informace o oborech na Filozofické fakultě UK a o osobnostech zde působících.


související:

profil projektu na Facebooku

Mluvící hlavy s titulky pro neslyšící [tichezpravy.cz, 10. března 2017]

Petr Bílek o Mluvících hlavách a vědcích bez páčky [rozhlas.cz/radiowave, 28. dubna  2014]

Chcete si rozšířit znalosti v oblasti humanitních věd? Pusťte si Mluvící hlavy [iforum.cuni.cz, 19. března 2014]

 

Bičovský

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Počátky evropské jazykovědy

2

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Příliš hlučná samota (B. Hrabal)
Filmové adaptace (Sherlock Holmes)
Nesnesitelná lehkost bytí (M. Kundera)

5

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Béowulf
Canterburské povídky (G. Chaucer)

6

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Médeia (Eurípidés)
Odysseia (Homér)
Friedová

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Mluvená čeština

11

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Bůh ve filozofii a v náboženst
Křesťanská morálka
Věda a náboženství
Heczková

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Tomáš Garrigue Masaryk a literatura
Karel Hlaváček: Pozdě k ránu

1

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Romeo a Julie (W. Shakespeare)
Hamlet (W. Shakespeare)
Holba

PhDr. Dr. Jiří Holba

Buddhismus I: Buddha
Buddhismus II: Zen

13

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

Sto roků samoty (G. García Márquez)

9

doc. PhDr. Václav Jamek

Paní Bovaryová (G. Flaubert)
Květy zla (Ch. Baudelaire)
_MG_2786

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

Zahradní slavnost (V. Havel)
Vest pocket revue (J. Voskovec a J. Werich)
Kropáček

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Islám jako abrahámovské náboženství
Sunna a šía
Právo šaría
Lyčka

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Judaismus I: Přehled
Judaismus II: Židovská filozofie
ondracka

Mgr. Ing. Lubomír Ondračka

Hinduismus I: Co hinduismus není
Hinduismus II: Co hinduismus je
12

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

Sonety Lauře (F. Petrarca)
7

prof. Miroslav Petříček, Dr.

Současná filozofie
Existencialismus
Fenomenologie
10

prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc.

Kategorický imperativ (I. Kant)

8

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Evžen Oněgin (A. S. Puškin)
Špirit

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Josef Škvorecký: Zbabělci
14

prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

Na západní frontě klid (E. M. Remarque)
Proměna (F. Kafka)
3

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Máj (K. H. Mácha)
Babička (B. Němcová)
Kytice (K. J. Erben)
Wiendl

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

F. X. Šalda: Boje o zítřek
Karel Čapek: Hordubal