Miroslav Petříček

Současná filozofie

Existencialismus

Fenomenologie


 

Prof. Miroslav Petříček, Dr. (*1951), je český filozof a teoretik výtvarného umění. Ve svém myšlení byl výrazně ovlivněn Janem Patočkou, jehož bytový seminář navštěvoval v 70. letech. Specializuje se zejména na současnou francouzskou filozofii a vztahy mezi filozofií a uměním. Přeložil řadu klíčových děl z německé a francouzské filozofie, mezi jinými Světlou komoru (Roland Barthes), Čas a vyprávění (Paul Ricœur) či Ideu fenomenologie (Edmund Husserl).

Mezi jeho nejčtenější publikace patří Úvod do (současné) filosofie, analýza dynamiky detektivních románů Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce (2001) či poslední kniha esejů Myšlení obrazem (2009).

Miroslav Petříček od roku 1992 vyučuje na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, od roku 2001 spolupracuje také s Centrem audiovizuálních studií FAMU. Magisterský titul získal v roce 1990, do té doby mu z kádrových důvodů nebylo umožněno studovat a byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu. Jeho otcem byl literární kritik a překladatel Miroslav Petříček, Sr.

profil prof. Miroslava Petříčka na stránkách Ústavu filosofie a religionistiky FF UK