Milan Tvrdík

Na západní frontě klid (E. M. Remarque)

Proměna (F. Kafka)

 

Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (*1953), je germanista a překladatel. Věnuje se německé, rakouské a švýcarské literatuře 19. a 20. století. Jedním z jeho hlavních výzkumných témat je německy psaná literatura z českých zemí. Výstupem projektu k dějinám vědy je publikace Germanistik in den böhmischen Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800-1945) (2006). Je autorem četných studií k literárním dějinám a autorům z německé jazykové oblasti. Jako editor se podílel na vydání sborníků Goethe dnes = Goethe heute (2008), s týmem spolupracovníků připravuje nové aktualizované vydání Slovníku německých spisovatelů. Přeložil díla H. G. Adlera, K. Merze, J. Winklera či E. Menasse.

Milan Tvrdík pracoval jako odborný a vědecký aspirant v germanistickém oddělení Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, zároveň v letech 1983–1986 vyučoval na DAMU. Od roku 1992 působil jako odborný asistent na tehdejší Katedře germanistiky, nederlandistiky a nordistiky FF UK. V letech 2000–2012 zastával post ředitele Ústavu germánských studií FF UK, kde působí dodnes. Profesorem germánských literatur byl jmenován v roce 2013. Od roku 1999 je předsedou Goethovy společnosti v ČR.