Jan Čermák

Béowulf

Canterburské povídky (G. Chaucer)

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (*1962), je medievalista, anglista a překladatel. Zabývá se především dějinami anglického jazyka a historickou lingvistikou (se zaměřením na morfologii a slovotvorbu), anglickou středověkou literaturou a vývojem epiky (Béowulf, Kalevala). Vystudoval anglistiku, bohemistiku a finštinu na FF UK. Od roku 1986 působil v Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK, po jeho rozdělení se stal v roce 2008 ředitelem nástupnického Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, kde byl roku 2014 jmenován profesorem.

K jeho nejvýznamnějším publikacím patří komentovaný překlad staroanglického eposu Béowulf (2003), skladby Sen o kříži (2005) a monografie Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě (2014); jako editor vypravil například antologii nejstarší anglické poezie a prózy (700–1100) Jako když dvoranou proletí pták (2009) a pro nakladatelství Argo přeložil soubor literárněvědných esejů J. R. R. Tolkiena Netvoři a kritikové (2006).

profil prof. Jana Čermáka na webu Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK