Josef Vojvodík

Máj (K. H. Mácha)

Babička (B. Němcová)

Kytice (K. J. Erben)

 

Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (*1964), je teoretik literatury a výtvarného umění, editor a překladatel. Zabývá se zejména problematikou intermediálních a mezioborových vztahů (literatura, výtvarné umění, filozofie, psychologie) v umění moderny a avantgardy ve filozofických a kulturních souvislostech, ale také „transepochálními“ kulturně-uměleckými fenomény jako např. vztahem manýrismu, baroka a avantgard 20. století.

Po emigraci v roce 1984 studoval v Saarbrückenu a v Mnichově komparatistiku, slavistiku a dějiny umění. Doktorát získal na Filozofické fakultě Ludwig-Maximilian Universität a do roku 2001 působil na Institutu slavistiky. Od zimního semestru 2002 působí na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, kde byl v roce 2009 jmenován profesorem pro obor teorie literatury.

První Vojvodíkovou literárněvědnou monografií je rekonstrukce modelů světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny (Od estetismu k eschatonu, 2004; německy 1998). Kniha Imagines corporis (2006) sleduje proměny fenoménu fragmentárnosti těla jako jednoho z hlavních témat literární a výtvarné antropologie moderny a avantgardy. Za knihu Povrch, skrytost, ambivalence (2008) obdržel 2009 cenu Magnesia Litera. K vydání připravil (spolu s Josefem Hrdličkou) antologii studií z fenomenologicko-antropologické psychiatrie (z let 1930–1968) Osoba a existence (2009) a Heslář české avantgardy (spolu s Janem Wiendlem, 2010; anglicky 2011), oceněný jako Slovník roku, pro který napsal sedm hesel. V roce 2014 vydal rozsáhlou monografii Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století. V současné době spolupracuje s Mezinárodním kolegiem pro zkoumání kulturních technik a filozofie médií (IKKM) při Bauhaus-Universität ve Výmaru.

profil prof. Josefa Vojvodíka na webu Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK