Petr A. Bílek

Příliš hlučná samota (B. Hrabal)

Filmové adaptace (Sherlock Holmes)

Nesnesitelná lehkost bytí (M. Kundera)

 

Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (*1962), je český literární teoretik a historik. Nejmladší generaci básníků 80. let popsal v „Generaci“ osamělých běžců (1991), přehled nejnovějšího světového myšlení o literatuře podal v knize Hledání jazyka interpretace (2003). V poslední době se v knize esejů Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru (2011) zabýval rolí kultury v mediálním prostoru. Pravidelně publikuje v časopisech RespektA2 a v Lidových novinách.

Petr A. Bílek byl hostujícím profesorem literatury na Brown University, Providence (1994–1997, 2000) a příležitostně přednášel na univerzitách od Miami až po Soul. Působil jako ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK (2000–2009), kde od roku 1986 vyučuje. Vystudoval angličtinu a češtinu na FF UK.

profil prof. Petra A. Bílka na webu Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK