Den mladé vědy 2020

Postery účastníků Dne mladé vědy 2020:

František Bartoš

Katedra psychologie, 1. ročník NMgr.

„Z-curve: metoda odhadu replikovatelnosti“

 

Bc. Adéla Becková

Katedra psychologie, 3. ročník NMgr.

„Iluze ve vnímání délky hudebního intervalu“

Kateřina Bezecná

Ústav germánských studií, 3. ročník Bc.

„DĚTSKÁ LITERATURA A LGBT: Analýza současných nizozemských kampaní na podporu emocionální a sociální gramotnosti“

Monika Bílková

Ústav anglického jazyka a didaktiky, 3. ročník Bc.

„Odhadování úrovně pokročilosti druhého jazyka na základě rychlosti čtení“

Ing. Mgr. Lucie Burešová

Ústav pro archeologii, 3. ročník Bc.

„Posílení multidisciplinární a přeshraniční spolupráce badatelů v České, Slovenské a Rakouské republice v oblasti archeologie medicíny“

Bc. Markéta Ceháková

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2. ročník NMgr.

Zpracování vět se slepou kolejí u studentů středních škol s češtinou jako prvním jazykem

Veronika Cupalová

Ústav románských studií, 1. ročník NMgr.

„ČESKÁ RECEPCE FRANCOUZSKÉ PLEJÁDY“

Bc. Jan Čermák

Ústav germánských studií, 1.ročník NMgr.

„Distinktivní kolexémová analýza švédských komitativních frází med a tillsammans med“

Bc. Matěj Čermák

Ústav českých dějin, 3. ročník NMgr.

„Společně a nerozdílně: Institut rukojemství ve zvykovém právu českého pozdního
středověku“

Bc. Martin Čihák

Katedra psychologie, 1. ročník NMgr. studia

„Interakce pozornosti a vědomí“

Bc. Hana Čížková

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2. ročník NMgr.

„Lexikální vybavování u mluvčích z bývalé Jugoslávie dlouhodobě pobývajících v ČR“

Bc. Eva Flídrová

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 3. ročník NMgr.

„Jazykový posun u českého společenství na Daruvarsku“

Bc. Andrea Halaštová

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 3. ročník NMgr.

„Moravská nářečí u nejstarší generace mluvčích v argentinské
provincii Chaco“

Gabriela Králová

Ústav světových dějin, 3. ročník

„Češi totálně nasazení na nucené práce v okupovaném Norsku za
druhé světové války“

Andrea Kretíková

Katedra psychologie, 2. ročník NMgr.

„MOBILNÍ APLIKACE NESTRESUJU“

Martin Lukáč

Ústav světových dějin, 2. ročník NMgr.

„Lokálne kronikárstvo na Slovensku“

Bc. Anna Michalcová

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2. ročník NMgr.

„Jazykový rozbor českých překladů Písně písní
před Biblí kralickou“

Bc. Natalia Nudga

Fonetický ústav, 2. ročník NMgr.

„Imitace ruského přízvuku českými mluvčími“

Leona Plášilová

Katedra psychologie, 3. ročník Bc.

„Socio-sexuální vývoj u pubescentních a adolescentních
dívek v kontextu sociálních sítí“

Bc. David Smrček

Ústav českých dějin FF UK, 3. ročník NMgr.

„Souboj o Prahu pohledem Němců“

Simona Sobolevská

Department of English Language and ELT Methodology, 4th year B.A. studies

„Fluency Markers in the Speech of Non-Native English Speakers before
and after Going on Erasmus“

Bc. David Sogel

Ústav hospodářských a sociálních dějin, 2. ročník NMgr.

„Česká šlechta a její hospodářská situace v 1. třetině 20. století“

Bc. Dominika Šalamonová

Ústav světových dějin, 3.ročník NMgr.

„Stredoveké tváre spirituality zasvätených žien“

Bc. Petra Šantorová

Ústav románských studií, 3. ročník NMgr.

„První literární překlady z portugalštiny“

Jarmila Šebková

Ústav světových dějin, 3. ročník Bc.

„Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938“

Olga Vlasova

Department of Sociology, 4th year, B.A.

„UBI: new utopia of modernity?“