Tomáš Halík

Bůh ve filozofii a v náboženství

Křesťanská morálka

Věda a náboženství

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (*1948), je katolický kněz, teolog, filozof a sociolog náboženství. Je farářem Akademické farnosti (určené učitelům a studentům vysokých škol) v kostele Nejsvětějšího Salvátora, profesorem sociologie Univerzity Karlovy a prezidentem České křesťanské akademie.

Je znám svými knihami na téma víry, ekumenickými aktivitami a občanskou angažovaností. Jeho kniha Vzdáleným nablízku byla oceněna jako nejlepší teologická kniha Evropy (2011) a přeložena do deseti jazyků.

Vystudoval sociologii a filozofii na FF UK, byl žákem Jana Patočky. V době komunistického režimu působil v kulturním a náboženském disentu a byl tajně vysvěcen na kněze (1978). Pracoval jako podnikový psycholog a psychoterapeut pro drogově závislé. Po roce 1990 navštívil na studijních a přednáškových cestách všechny kontinenty, přednášel mj. na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

profil prof. Tomáše Halíka na webu Ústavu filosofie a religionistiky FF UK