Sylva Fischerová

Médeia (Eurípidés)

Odysseia (Homér)

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (*1963), je klasická filoložka, básnířka a prozaička. Zabývá se zejména řeckými lékařskými spisy, řeckou historiografií, presokratovskou filozofií, epickým básnictvím doby archaické (Homér, Hésiodos) a antickým románem. Je dcerou významného filozofa a rektora Univerzity Palackého v Olomouci J. L. Fischera. Její nevlastní sestra byla básnířka Viola Fischerová.

Po počátečních studiích filozofie na FF UK a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK vystudovala klasickou filologii na FF UK, kde od roku 1992 pracuje v Ústavu řeckých a latinských studií jako odborná asistentka. Editorsky se podílela například na vydání sborníků Původ poezie (2006) a Mýtus a geografie (2008), výboru hippokratovských spisů Hippokratés. Vybrané spisy (2012) či knihy Medicína mezi jedinečným a univerzálním (2012). Za knižní rozhovor s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou obdržela Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu (2011). Kromě odborných prací publikuje také prózu, poezii a literaturu pro děti.

profil dr. Sylvy Fischerové na webu Ústavu řeckých a latinských studií FF UK