Informace pro učitele

Československo 38–89 je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace přibližují žákům klíčové okamžiky československých soudobých dějin a umožňují jim prožít dobové události z pohledů různých osob.

Simulace v souladu s rámcovými vzdělávacími programy vedou žáky k poznání toho, že minulost není jen uzavřeným souborem faktů, ale také kladením otázek. Skrze herní modelování historických situací, v nichž vystupují konkrétní lidé, rozvíjejí porozumění dobovému kontextu a pochopení hlubších souvislosti. Simulace zohledňují aktuální stav historiografického poznání daného období a kladou důraz na pluralitu možných pohledů a výkladů minulosti.

Výuková verze simulace je vytvořená na míru využití ve třídě a kombinuje počítačovou simulaci s dalšími výukovými materiály. Se simulací pracuje učitel s pomocí dataprojektoru, celá třída se zapojuje do ovlivnění děje. Sledování simulace se tak střídá s její analýzou a dalšími aktivitami.

Výukové simulace Československo 38–89 jsou k dispozici zdarma. Pokud máte zájem o jejich využití, napište nám prosím na vit.sisler@ff.cuni.cz.

Doporučené požadavky: PC s operačním systémem Windows a 2,5 GB volného místa na disku (2.33GHz x86/x64 procesor, Windows 7/8 Classic, 2 GB RAM), dataprojektor, ozvučení.

Vývoj simulací Československo 38-89 proběhl na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v rámci projektu „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století“ financovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Pro použití simulace ve třídě budete také potřebovat Metodickou příručku a modelové hodiny.