Milan Sobotka

Kategorický imperativ (I. Kant)

 

Prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc. (*1927), je přední český odborník na německou klasickou filozofii, zabývá se filozofií I. Kanta, F. W. J. Schellinga a G. W. F. Hegela. Vystudoval filozofii a psychologii na FF UP v Olomouci. Od roku 1954 působil na Katedře dějin filosofie FF UK, roku 1990 byl jmenován profesorem.

Svými  předmluvami doplnil téměř všechna vydání spisů autorů novověké filozofie, které vycházely během 70. a 80. let v nakladatelství Svoboda, a zejména Patočkův překlad Hegelovy Fenomenologie ducha. Jeho vlastní první monografií bylo pojednání Člověk, práce a sebevědomí: Problém praxe v německé klasické filosofii (1969). Publikuje v zahraničních, zejména německojazyčných periodikách. Roku 1992 odešel do důchodu, dosud však přednáší a vede výběrové kurzy na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Roku 2004 obdržel medaili Za zásluhy II. stupně.