Anna Housková

Sto roků samoty (G. García Márquez)

 

Prof. PhDr. Anna Housková, CSc., je profesorka španělské a hispanoamerické literatury a překladatelka. Specializuje se na španělsky psanou literaturu Latinské Ameriky a zabývá se mimo jiné dílem J. L. Borgese, G. Garcíi Márqueze, O. Paze nebo ze španělských autorů J. Ortegy y Gasseta. Pohledům na hispanoamerickou kulturní identitu v esejích a v románech věnovala knihy Imaginace Hispánské Ameriky (1998) a Visión de Hispanoamérica. Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela (2010). Jako editorka se podílela na vydání mnoha sborníků, mimo jiné uspořádala výbor iberoamerických esejů Druhý břeh Západu (2004).

Na počátku své dráhy se Anna Housková věnovala překládání divadelních her a filmů pro dabing. Řadu let pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd (v letech 1990–1993 vedla oddělení světové literatury). Od roku 1993 přednáší na FF UK v Ústavu románských studií, devět let byla jeho ředitelkou. Profesorkou byla jmenována v roce 2005. Vede doktorské studium románských literatur, spolupracuje s obory iberoamerikanistika a komparatistika a s doktorským programem na univerzitě v Brně. Přednášela a publikovala v řadě zemí (Španělsko, Německo, Polsko, Mexiko, Peru, Chile, USA, Kolumbie, Argentina). Je redaktorkou časopisu Svět literatury.

profil prof. Anny Houskové na webu Ústavu románských studií FF UK