Vladimír Svatoň

Evžen Oněgin (A. S. Puškin)

 

Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (1931–2018), byl český komparatista a profesor ruské literatury. Ve svých článcích a knihách se zaměřoval především na díla A. S. Puškina, F. M. Dostojevského, V. Nabokova, T. Manna, zároveň psal teoretické články o žánru románu. Své úvahy o srovnávací literární vědě shrnul v souboru Román v souvislostech času (2009), o poetice ruské prózy se rozepsal v knihách Proměny dávných příběhů (2004) a Z druhého břehu (2002). Jako editor se podílel na vydání mnoha komparatistických sborníků, k řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy.

Vladimír Svatoň působil od konce 60. let v ústavech Akademie věd, nejdéle v Ústavu pro českou a světovou literaturu. Na Filozofickou fakultu UK se vrátil roku 1993, kdy stál u zrodu Centra komparatistiky. Roku 2002 byl jmenován profesorem. Přednášel na Ústavu východoevropských studií FF UK a byl vedoucím redaktorem časopisu Svět literatury.