Jiří Pelán

Sonety Lauře (F. Petrarca)

 

Doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (*1950), je literární historik a překladatel, především z románských jazyků. Působí však i opačným směrem, jak dokazuje řada jeho knižních překladů z češtiny do francouzštiny (např. básně V. Holana, J. Skácela). Překládá a komentuje literaturu klasickou – ze staré francouzštiny Píseň o Rolandovi nebo Putování za Svatým Grálem, ze staročeštiny Legendu o svaté Kateřině, Lafontainovy Bajky – ale i díla moderní: přebásnil Becketta, Baudelaira, Mallarméa, Ungarettiho a další.

Své poznámky o klíčových textech světového písemnictví shrnul v Kapitolách z francouzské a italské literatury (2000) a navazujících Kapitolách z francouzské, italské a české literatury (2007), pokusem o portrét jednoho z nejznámějších českých autorů je kniha Bohumil Hrabal (2002). Pod jeho vedením vznikl Slovník italských spisovatelů (2004).

Jiří Pelán pracoval v letech 1975–1991 jako redaktor a šéfredaktor nakladatelství Odeon. Od roku 1991 vyučuje na Ústavu románských studií FF UK, v současnosti působí jako vedoucí oddělení italianistky. Vystudoval francouzštinu, italštinu a srovnávací literaturu. Doktorát složil z filozofie roku 1974. V roce 2002 získal Státní cenu za překlad.

profil doc. Jiřího Pelána na webu Ústavu románských studií FF UK